Білім беру бағдарламалары


«Кеніштік аэрология және еңбекті қорғау» кафедрасы


«Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» — 6В11201

Академиялық дәрежесі: қызмет көрсету саласындағы бакалавр

«Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығын бітірушілер:

 1. Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау жөніндегі маманы және  инспекторы
 2. Өнеркәсіптік қауіпсіздік маманы
 3. ТЖ, Өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау органдарында мемлекеттік қызметші
 4. Экология департаментінде және экология министрлігінде мемлекеттік қызметші (жетекші, бас маман, бөлім және департамент басшысы; эколог — инспектор)
 5. Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасындағы мемлекеттік қызметші (жетекші, бас маман, бөлім және басқарма басшысы)
 6. Табиғатты қорғау жобалау ұйымдарында эколог — жобалаушы
 7. Өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі жобалаушы
 8. Эколог-зертханашы, экологиялық мониторинг жөніндегі маманы
 9. Экология және еңбекті қорғау жөніндегі менеджері
 10. Табиғатты қорғау прокурорлары мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасында
 11. Экономиканың барлық салаларының кәсіпорындарында эколог болып жұмыс істей алады.

 

«Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» — 6В11201

 

Академиялық дәрежесі: қызмет көрсету саласындағы бакалавр

 

6В11201 – «Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» БББ жалпы мақсаты өнеркәсіптік кәсіпорындарда және басқаларында тіршілік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау талаптарын қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты ұйымдастыру үшін мамандар даярлау болып табылады.

1.1 6В11201 – «Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» БББ негізгі мақсаттары:

— ҚР Конституциясы мен заңнамасының негізгі ережелерін, қоғамдық қатынастардағы материалдық және процестік құқықтың өзара іс-қимыл тетігін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы кәсіби қызметті қолдану;

— Өндірістік процестерді жобалау/ ұйымдастыру кезінде есептеулер жүргізу;

— Физика-химиялық процестерді түсіну арқылы өндіріс процесін ұйымдастырыңыз;

— Шаруашылық жүргізуші субъектілердің кәсіпкерлік қызметін талдауды, жоспарлауды және жүргізуді жүзеге асыру

— Кәсіби мәселелерді шешу үшін когнитивті лингвомәдени кешендерге ие болу

— Техникалық объектілерді жобалау кезінде конструкторлық құжаттаманы әзірлеу

— Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен басқа да ұйымдарда еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету саласында тәуекелдерді басқару жүйесін ұйымдастыру

— Өнеркәсіптік кәсіпорындарда және басқа да ұйымдарда өрт қауіпсіздігі саласындағы тәуекелдерді басқару жүйесін ұйымдастыру

— Қауіпті өндірістік объектілерде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы тәуекелдерді басқару жүйесін ұйымдастыру

— Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен басқа да ұйымдарда Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар саласындағы тәуекелдерді басқару жүйесін ұйымдастыру

— Өнеркәсіптік кәсіпорындарда және басқа да ұйымдарда қоршаған ортаны қорғау саласындағы тәуекелдерді басқару жүйесін ұйымдастыру

 

«Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығын бітірушілер:

 

— Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау жөніндегі маманы және  инспекторы

— Өнеркәсіптік қауіпсіздік маманы

— ТЖ, Өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау органдарында мемлекеттік қызметші

— Экология департаментінде және экология министрлігінде мемлекеттік қызметші (жетекші, бас маман, бөлім және департамент басшысы; эколог — инспектор)

— Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасындағы мемлекеттік қызметші (жетекші, бас маман, бөлім және басқарма басшысы)

— Табиғатты қорғау жобалау ұйымдарында эколог — жобалаушы

— Өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі жобалаушы

— Эколог-зертханашы, экологиялық мониторинг жөніндегі маманы

— Экология және еңбекті қорғау жөніндегі менеджері

— Табиғатты қорғау прокурорлары мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасында

— Экономиканың барлық салаларының кәсіпорындарында эколог болып жұмыс істей алады.

 

 

«Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» —7M11201

 

Академиялық дәрежесі: «Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі

 

7М11201 БББ жалпы мақсаты — «Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» – азаматтық ұстанымы бар, заманауи ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдай алатын және іс жүзінде шеше алатын, жоғары оқу орындарында сабақ бере алатын, зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асыра алатын кәсіби мәдениеті жоғары мамандарды даярлау; ғылыми-зерттеу дағдыларын игеру, ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу; әр түрлі деңгейдегі іс-шараларда, докторантурада ғылыми дайындықты жалғастыру; ЖОО педагогикасы мен психологиясы саласында қажетті минималды білім алу.

7М11201 – «Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» БББ негізгі мақсаттары:

— психологиялық-педагогикалық қағидаттар негізінде жоғары кәсіптік оқу орындарында білім беру қызметін жүзеге асыру

— басқару қызметінің психологиялық мәселелерін шешу;

— ғылыми зерттеулердің әдіснамасын, эксперименттерді жоспарлауды, кәсіби қызметтегі ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған қателер теориясын меңгеру;

— кәсіби қызметте шығармашылық идеяларды әзірлеуге және іске асыруға басшылық жасау;

— өндірістік және ғылыми-педагогикалық қызметте мәдениетаралық коммуникацияны жүзеге асыру;

— азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар саласындағы тәуекелдерді басқару жүйесіне талдау жүргізу

— технологиялық процестерді жүргізу кезінде істен шығу, оқыс оқиғалар мен апаттар қаупін бағалау үшін техникалық құрылғылар мен жабдықтардың сенімділігіне талдау жүргізу

— техногендік тәуекелдерді басқару жүйелеріне және оларды төмендету бойынша қабылданатын шаралардың тиімділігіне талдау жүргізу

— технологиялық жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін талаптардың толықтығы мен жеткіліктілігін бағалауды жүргізу

— өнеркәсіптік кәсіпорындарда кәсіптік тәуекелдерді басқару жүйесіне талдау жүргізу

— өнеркәсіптің әртүрлі салаларындағы еңбек жағдайларының жай-күйіне мониторинг және талдау жүргізу

— өндірістік жабдықтардың, жұмыс орнының және басқару органдарының конструкцияларына эргономика талаптарының толықтығы мен жеткіліктілігін бағалауды жүргізу

 

«Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» білім беру бағдарламасы бойынша магистрант оқу барысында келесідей дағдыларды меңгереді:

 

— ғылыми-зерттеу жұмысын өткізудегі жалпы ғылыми әдіснаманы қолдану;

— ғылыми нәтижелердің әртүрлі нысандарында өзінің нәтижелерін рәсімдеу мүмкіндігі;

— педагогикалық қызмет;

— кәсіби, ғылыми-зерттеу, педагогикалық қызметті жүзеге асыруда шет ел тілдерін қолдану.

Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистрдің басым түрлеріне жоғарыда келтірілген қызметтен басқа, келесідей қызмет түрлері: орта кәсіби және жоғары оқу орындарында оқытушы, сонымен қатар, әртүрлі ғылыми-техникалық зерттеулер жатады.

 

Оқыту түрі мемлекеттік тапсырыс бойынша, сонымен қоса мемлекеттік тілде және орыс тілінде ақылы төлеу, кредиттік технология бойынша жүргізіледі.

Қазіргі кезде магистратурада оқу екі бағыт бойынша жүзеге асады:

— кәсіби;

— ғылыми-педагогикалық.

Кәсіби бағытта оқыту мерзімі-1,5 жыл, ғылыми-педагогикалық бағытта оқу- 2 жылды құрайды.

Магистратураға конкурстық негізде 2 емтихан(шет ел тілі, мамандық бойынша) тапсырған нәтиже бойынша қабылданады.

Магистрлік оқу бағдарламасын ойдағыдай меңгерген түлектер докторантурада білімін жалғастырады.


 

 

Без рубрики