40 және 80 сағаттық бағдарламалар бойынша БЖИ бағыттаулардың және мамандандырулардың тізімдері:


Біліктілікті көтеру институты

 

1 ЭНЕРГЕТИКА, ЖЫЛУ ЭНЕРГЕТИКАСЫ, ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ,  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ЖӘНЕ ЖЕЛІЛІК АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОРҒАУ

1.1 Электр жабдықтарын пайдалану

1.2 Энергия кәсіпорындарын диспетчерліктендіру

1.3 Бастырма май мен ауа ажыратқыштарын және басқада жабдықтарды жөндеу

1.4 Электр жүйелеріндегі реле қорғанысы және жабдықтар

1.5 Жоғарғы вольттық қосуларды жөндеу

1.6 ТЭК, өнеркәсіп және коммуналды-тұрмыстық секторда энергияны үнемдеу

1.7 Электр жабдықтарының қосалқы станцияларын жаңарту

1.8 Берілістердің және алмасу ақпараттарының заманауи әдістері

1.9 Өңдеу қондырғысы жүйелерінің энергиясын үнемдеу

1.10 Энергетикалық жабдықтардың және технологиялық үдірістердің қауіпсіздік қызметі

1.11 Заманауи желілік және инфокоммуникациондық технологиялар

1.12 Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі жабдықтар және реле қорғанысы

1.13 220 кВ және одан жоғары электр қосалқы станциялары операциялық кадрларының функциялары

1.14 Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау

1.15 Аймақаралық және таратушы электр желілерінің жұмыс істеу тәртібі

1.16 Электр машиналарын жөндеу

1.17 Хадден кернеуі қорғауының құрылғысы және ажыратқышы

1.18 Жоғары вольтты желілерді пайдалану

1.19 Қосалқы станциялардың жабдықтарын және электрлі-техникалық материалдарды диагностикалаудың заманауи әдістері

1.20 Жаңа тау-кен машиналарын автоматтандыру және электрлі жүргізу

1.21 Электр техникаларының теориялық негіздері

1.22 Жерасты тау-кен жұмыстарын электрлендіру

1.23 Электрлі машиналар

1.24 Электр жетегі

1.25 Шақтыларды, тазартпа және даярлық кенжарларды электрмен жабдықтандыру

1.26 Электр қоректендіргіштері жүйелерінің  кепілді және тоқтаусыз жұмыс істеуі

1.27 Тазартпа және даярлық кенжарлардың электрлік схемаларын тұтастыру және есептеу

1.28 Энергетикада ЭВМ қолдану

1.29 ЧПУ станоктарының электрлік бөліктеріне қызмет ету

1.30 ЧПУ станоктарына және жүргіштеріне қызмет ету

1.31 Жылумен қамтамасыз етудің орталықтанған жүйелерінің келешектегі жылу гидравликалық режімінің және пайдаланылатын ақпараттық-сызбалық технологияларды ТГИД-07 жасаудың операторы

1.32 Желілік ақпараттық технологияларды қорғау

 

2 ТАУ-КЕН ІСІ

2.1 Жарылыс жұмыстарын жүргізудің ережелері

2.2 Тау-кен жыныстарын жарылыспен бұзу

2.3 Жағдаулардың маңындағы массивтердің геомеханикалық мониторингі

2.4 Тау-кен қазбаларының тұрақтылығын есептеу және бағалау

2.5 Атпа ісі

2.6 Қара металлургия кәсіпорындарының кендерін байыту

2.7 Кен-байыту жабдықтарын жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру

2.8 Өнеркәсіптік экология

2.9 Жарылыс жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыздандырудың ережелері

2.10 Өртке қарсы қауіпсіздік

2.11 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік (салалар бойынша)

2.12 Өнеркәсіптік қауіпсіздік (салалар бойынша)

2.13 Геофизикалық әдістермен кендерді өндіру кезінде сапалы басқару

2.14 Кенөндіріс өнеркәсіптеріне арналған заманауи тау-кен машиналары және жабдықтары      2.15 Өнеркәсіп объектілерінде қайғылы оқиғалардың және төтенше жағыдайлардың тәуекелдерін анықтаудың инновациялық әдістері

2.16 Тау-кен кәсіпорындарында қарнақты тіреуді орнатудың заманауи технологиялары және конструкциялары

2.17 Ашық және жерасты тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде геомеханикалық үдірістерді басқару

2.18 Тау-кен өндірісінде инновациялық технологиялардың әдістемесін жетілдіру және оларды іске асыру

2.19 Кен-металлургиялық кәсіпорындарына арналған минералды шикізаттарды геологиялық сынаудың инновациялық әдістері

2.20 Кен-металлургиялық кәсіпорындарына арналған минералды шикізаттарды геофизикалық сынаудың инновациялық әдістері

2.21 Кен-металлургиялық жиынтықтардың кәсіпорындарына арналған үлкен тереңдіктерде пайдалы қазбаларды қазудың шамашарттарын дәлелдеу және жыныстардың геомеханикалық күйлерін  зерттеу

2.22 Кен-металлургиялық жиынтықтардың кәсіпорындарына арналған құрал-саймандық бақылаудың негізінде ашық кеніштердің жағдаулары маңындағы массивтердің және үйінділердің тұрақтылық күйлерін құрудың мониторингтік жүйелері

2.23 Мұнайгаз ісінде дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу

2.24 Тау-кен ісінде дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу

2.25 Мұнайгаз төтелдерін зерттеудің геофизикалық әдістерінің негіздері

2.26 ГТМда төтелдерді бақылау және жоспарлау, күнделікті зерттеу

2.27 Кен-металлургиялық жиынтықтардың пайдалы қазбаларын байыту

2.28 Жерасты тау-кен жұмыстарында күкірт құрайтын газдармен күресудің заманауи тәсілдері

2.29 Кенөндіріс өнеркәсібінде қауіптіліктін қайнар көзі және тәуекелдеудің факторлары (салалар бойынша)

2.30 Кенөндіріс өнеркәсібінде еңбектін қауіпсіздік жағдайларын қамтамасыздандырудың критериялары (салалар бойынша)

2.31 Пайдалы қазбалардың кендерін қазып алудың химиялық материалдары

2.32 Жерасты тау-кен жұмыстарының технологиясы

2.33 Ашық тау-кен жұмыстарының технологиясы

2.34 Жерасты тау-кен жұмыстарында дайындау қазбаларын жүргізу технологиясы

2.35 Көмір саласының кешенді дамуын қамтамасыз етуде газсыздандыру жұмыстарын жетілдіру жолдары

2.36 Тау-кен кәсіпорындарын жобалау

 

3 МАШИНА ЖАСАУ

3.1 Кен-металлургиялық жиынтықтардың үйінділерінің қалдықтарын пайдалану және шикізатты қайта өңдеудің әдістері мен технологиялары

3.2 Кен-металлургиялық және машина жасау салаларына арналған конструкциондық материалдардың құрылымдылықтарын зерттеудің инновациялық әдістері

3.3 Кен-металлургиялық жиынтықтардың технологиялық үдірістерін автоматтандыру және мониторингтеу

3.4 Кен-металлургиялық жиынтықтардың пайдалы кен орындарын қазып өндіру кезінде мәліметтерді өңдеу және ақпараттық берілістің заманауи жүйелері

3.5 Жартылай автоматты дәнекерлеу

3.6 Құбырлардың түйінділерін қолмен доғалы дәнекерлеу (салалар бойынша)

3.7 Стандарттау, сертификаттау және метрологиялық қамтамасыз ету

3.8 Шақтыларға және ашық кеніштерге арналған көліктің жаңа түрлері – скиптік қысым көтермелер

3.9 Жаңа тау-кен машиналарының сужүргізушілері және сужабдықтары

3.10 Желдетудің бас желдеткіші және көтергіш машиналар

3.11 Кеніш көлігі (рельстік, конвейерлік, ілмелік)

3.12 Шетелдік және жаңа кен-шақтылық жабдықтарды (тазартпалық және ұңғымалық комбайндарды, сырма және таспалы конвейерлерді) үйрену

3.13 Өнеркәсіптік жабдықтарды автоматтандыру және күлтемірлеу

3.14 Құю өндірісінің технологиясы және қалыптау жабдықтары

3.15 Тау-кен машиналарының сапасын бағалау

3.16 Металтану ғылымы

3.17 Жаңа материалдардың технологиясы және материалтану мәселелері

3.18 Материалдарды және жабдықтарды сертификаттау

3.19 Металл мен материалтануда электрондық микроскопия және рентгенография

3.20 Материалдарды зерттеудің заманауи әдістері, оларды куәліктендіру

3.21 Машина жасау жиынтықтарын әртараптандыру және құрылымдық өзгерістерді басқару

3.22 Дәнекерлеу өндірісінің технологиясы және жабдықтары

3.23 Материалдарды бақылаудың бұзылдырмандыру әдістері

3.24 Микропроцестік техникаларды қолдана технологиялық үдірістерді автоматтандыру

3.25 Аргонодоғалы дәнекерлеу

3.26 SolidWorks ортада CAD\CAM\CAE жобалау

3.27 NX ортада CAD\CAM\CAE жобалау

3.28 ЧПУ (siemens sinumerik, fanuc) сандық бағдарламалық басқарумен станоктарда бағдарламалау

3.29 Металл кесуші станоктар және құрал-саймандар. Машина жасаудың технологиясы

3.30 Металдарды термиялық өңдеу және металтану ғылымы

3.31 Материалдардың технологиясы және материалтану (салалар және қолдану аймағы бойынша)

3.32 Құю өндірісінің технологиясы және машиналары

3.33 Метрология және и метрологиялық қамтамасыз ету

3.34 Стандарттау, метрология және сертификаттау

3.35 Стандарттау және сертификаттау (салалар және қолдану аймағы бойынша)

 

4 ҚҰРЫЛЫС

4.1 Жаңа құрылыстық материалдар және заманауи жаңа құрылыстық технологиялар

4.2 Ерекше жағдайлардағы құрылыс

4.3 Құрылыстық жұмыстарды механикаландырудың заманауи тәсілдері

4.4 Жаңа құрылыстық материалдарды өндіру

4.5 Энергетикалық және сутехникалық ғимараттардың, өнеркәсіптік үйлердің және әртүрлі арнауға арналған ғимараттардың металды конструкциялары

4.6 Үйлердің және ғимараттардың конструкцияларын сынақтау және тексеру

4.7 Үйлердің және ғимараттардың күйлеріне техникалық қадағалау жүргізу және ұйымдастыру

4.8 Жалпы құрылыстық және өндеу жұмыстары

4.9 Құрылыстық-құрастыру жұмыстарында дәнекерлеуді жүргізу

4.10 Құйма үй құрылысының жаңа технологиялары

4.11 Арнайы жұмыстар

4.12 Қасбеттерге жылу сақтандыру және сыртқы әшекейлеу жұмыстары

4.13 Мансардтық құрылыс

4.14 Төбелік және суөткізбеулік жұмыстар

4.15 Құрылысқа арналған инженерлік-геологиялық ізденістер

4.16 Үйлер мен ғимараттарды жөндеу және техникалық пайдалану

4.17 Үйлер мен ғимараттардың күйлеріне техникалық сараптау жүргізу

4.18 Сәулеттендіру ортаның дизайны

4.19 Сәлеттендірулік-дизайнерлік жобалау

4.20 Ішкі көріністің дизайны

4.21 Жер бетін сәулеттендіру

4.22 Бетон және темірбетон өндірісінің заманауи технологиялары. Құрылыс өнеркәсібіне арналған конструкциялар

4.23 Құрылыс және пайдалану тәсірінде үйлердің және ғимараттардың мониторингі

4.24 Үйлер мен ғимараттардың сәйкестігін бағалау және қадағалау, техникалық зерттеу, құрылыстық сараптау

4.25 Биік және техникалық күрделі саяқтарды (сеймикалық әрекеттерге бейімді және бейімсіз) құрылыстық сараптау және жобалау

4.26 Үйлерді және ғимараттарды қалпына келтіру және қайта құру, кешендік анықтау, техникалық пайдалану

4.27 Үйлердің және жабдықтардың жылу электр станциялары

4.28 Талшықты-оптикалық желілердің байланысын пайдалану және құрылысы

4.29 Жылу және атом электр станцияларының құрылысы

4.30 Автомобиль жолдарының және аэродромдардың құрылысы

 

5 КӨЛІК

5.1 Автокөліктік өнеркәсіптердің өндірістік үдірістерінің тиімділіктерін арттыру

5.2 Жаңа автомобильдерді пайдалану

5.3 Жол жүрісі қауіпсіздігін және ұйымдастырылуын қамтамасыз етудің заманауи әдістері

5.4 Технологияларды жасауды және техникаларды құруды коммерцияландыру

5.5 Автомобильдер мен автомобильдік шаруашылық

5.6 Көліктік туннельдер және көпірлер

5.7 Жеткізуді және басқаруды ұйымдастыру (көліктің түрлері бойыынша)

5.8 Жол жүрісін ұйымдастыру

5.9 Көтерме-көліктік, құрылыстық, жолдық машиналар және жабдықтар

5.10 Жедел жұмыстарды басқару

5.11 Көліктік құрылғыларды және ғимараттарды жобалаудың негізі

5.12 Көлік қауіпсіздігі және техникалық пайдаланудың ережелері

5.13 Біріктірілген көлік жүйесі

5.14 Көлікті басқарудың жүйесі

5.15 Жеткізуді ұйымдастырудың заманауи технологиясы

5.16 Көліктік схемаларды жасаудың технологиясы

5.17 Конвейерлік көліктің арнайы курсы

5.18 Көліктік жолдардың бәсекелестерін бағалау және жетілдіру, болжамалау

5.19 Жерасты автомобиль көліктері

5.20 Ашық кеніштердің автомобиль көліктері

5.21 Құрылыстық жолдардың автомобиль көліктері

5.22 Теміржолдардың автомобиль көліктері

5.23 Автомобиль және теміржол көліктерінде дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу

 

6 ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ

6.1 Стратегиялық менеджмент

6.2 Басқарушылық қабілеттіліктін мәдениеті және қызметі

6.3 Кәсіпкерлік қызметтін теориясы

6.4 Басқарушылық шешімдерді қабылдау және жобалау

6.5 Кәсіпорнының қаржысы

6.6 Стратегиялық басқару

6.7 Қаржылық және салықтық есеп

6.8 Практикалық маркетинг және сатуды басқару

6.9 Кәсіби менеджер

6.10 Инвестициялық жоба: Істеу. Басқару. Талдау

6.11 Финанстық талдаудың аспабы және әдістері

6.12 Финанстық менеджмент

6.13 PUBLIC RELATIONS және маркетинг

6.14 Финанстық және басқарушылық есеп

6.15 Персоналды оқыту және дамыту

6.16 Операцияларды басқару

6.17 Маркетингтік стратегия

6.18 Маркетингті басқару

6.19 Логистика

6.20 Құрылысты басқару

6.21 Білім беру саласындағы басқару

6.22 Мемлекеттік және жергілікті басқару

6.23 Менеджмент

6.24 Маркетинг

6.25 Есеп және тексеру

6.26 Экономика (салалар бойынша)

6.27 Теоретикалық-қызмет және  экономикалық ережелік құқықтық актілерді талдау

6.28 Кәсіпорындарға арналған бизнес-жоспар

6.29 Персоналды басқарудың операциялық сұрақтары

6.30 Басқарушылық есеп

6.31 Мүлік кепілдігін бағалау

6.32 Сұранысты маркетингтік болжау

6.33 Инновациялық менеджмент

6.34 Жағдайларға байланысты басқару

6.35 Жетекшілерге арналған қаржылар

 

7 ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМ

7.1 Құқықтың негізі

7.2 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негізі

7.3 Табыстың философиясы

7.4 Команданың құрылуы (психологиялық тренингтер)

7.5 Социологиялық зерттеулер (еңбектің социологиясы)

7.6 Құқықтану

7.7 Дінитану

 

8 САПАНЫҢ МЕНЕДЖМЕНТТІК ЖҮЙЕСІ

8.1 Кәсіпорындарда сапаның менеджменттік жүйесін жобалау

8.2 Стандарттауды техникалық реттеудің аймағында мамандардың біліктіліктерін жоғарылату

8.3 Сапа бойынша менеджер: ISO 9001:2008 стандарттық талаптардың негізінде мекемелерде СМС еңгізудің тәжірибесі және әдістемесі

8.4 ISO 9001:2008 и ISO 19011:2013 стандарттық талаптардың негізінде сапаның менеджменттік жүйесінің ішкі аудиторы

 

Без рубрики