Мамандықтар бойынша УМКДП тiзiм


Пән Мамандықтар шифры
1 Математика 5В074500
2 Математика 1 5В070100
3 Математика 1 5В070200
4 Математика 1 5В071300
5 Математика 1 5В071600
6 Математика 1 5В071800
7 Математика 1 5В072400
8 Математика 1 5В073100
9 Математика 1 5В073200
10 Математика 1 5В081200
11 Математика 1 5В100200
12 Математика 2 5В071300
13 Математика 2 5В071600
14 Математика 2 5В071800
15 Математика 2 5В072400
16 Математика 2 5В073100
17 Математика 2 5В073200
18 Математика 2 5В081200
19 Математика 2 5В100200
20 Математика. бөлiк II 5В081200
21 Математика, бөлiк 1 5В071100
22 Математика, бөлiк 2 5В071100
23 Математика, бөлiк 1 5В072100
24 Математика, бөлiк 2 5В072100
25 Математика 1 5В071700
26 Математика 2 5В071700
27 Математика 3 5В071700
28 Математика 1 (РЭТ, ТЭ) 5В071900
29 Математика 2 (РЭТ, ТЭ) 5В071900
30 Математика 3 (РЭТ, ТЭ) 5В071900
31 Математика II 5В070100
32 Математика II 5В070200
33 Математикалық физиканың теңдеулерi 5В070500
34 Табиғи математикалық және компьютер пiшiндеуiнiң негiздерi – физикалық құбылыстар 5В070500
35 Математика 1 5В070600
36 Математика 1 5В070700
37 Математика 1 5В070900
38 Математика 1 5В071000
39 Математика 1 5В071200
40 Математика 1 5В072900
41 Математика 1 5В073000
42 Математика 1 5В073700
43 Математика II 5В070600
44 Математика II 5В070700
45 Математика II 5В070900
46 Математика II 5В071000
47 Математика II 5В071200
48 Математика II 5В072900
49 Математика II 5В073000
50 Математика II 5В073700
51 Жоғары математика 5В090100
52 Экономикадағы математика 5В050600
53 Экономикадағы математика 5В050700
54 Экономикадағы математика 5В050800
55 Экономикадағы математика 5В051000
56 Экономикадағы математика 5В051100
57 Экономикадағы математика 5В090400
58 Экономикадағы математика 5В090800
59 Математикалық анализ 5В070300
60 Математикалық анализ 5В070400
61 Математикалық анализ I 5В070500
62 Математикалық анализ II 5В070500
63 Математикалық анализ III 5В070500
64 Математикалық анализ. Талдауға кiрiспе 5В060200
65 Математикалық анализ. Функциялардың талдауы бiр айнымалы 5В060200
66 Математикалық анализ. Функцияның талдауы көп айнымалы. 5В060200
67 Дифференциалды теңдеулер 5В060200
68 Дифференциалды теңдеулер 5В070500
69 Алгебра және геометрия 5В070300
70 Алгебра және геометрия 5В070400
71 Алгебра 5В060200
72 Алгебра 5В070500
73 Геометрия 5В060200
74 Аналитикалық геометрия 5В070500
75 Ғылыми пәндер табиғи негiздер 5В012000
76 Математика 5В012000
77 Математиканың қосымша басшылары 5В050600
78 Математиканың қосымша басшылары 5В050700
79 Математиканың қосымша басшылары 5В050800
80 Математиканың қосымша басшылары 5В051100
81 Математиканың қосымша басшылары 5В051000
82 Математиканың қосымша басшылары 5В090400
83 Математиканың қосымша басшылары 5В090800
Без рубрики