Білім беру бағдарламалары


«Кәсіпорын экономикасы мен менеджменті» кафедрасы


Бакалавриат және магистратураның мамандандырылған аккредитациясы туралы сертификаттар:

«Кәсіпорын экономикасы» кафедрасы бакалавриаттың келесі мамандықтар бойынша жиынын және үйренуін өндіріп шығарады:

— 5В050600 “Экономика”;

— 5В050800 “Есеп және аудит”;

— 5В090800 “Бағалау”.

 

Бакалавриат 

Оқыту түрі:

— ішкі толық (4 жыл);

— ішкі қысқартылған (2,5 жыл);

— сырттай қысқартылған (3,5 жыл);

— сырттай жылдамдатылған ( жоғарғы білім негізінде – 2,5 жыл).

Талапкерлердің құжаттарын қабылдау жүзеге асырылады:

— ҰБТ қорытындысы ( толық оқыту түрі үшін);

— әңгімелесулер ( қысқартылған және сырттай (жоғарғы білім негізінде) оқыту түрі үшін).

 

Оқу құны:

— ішкі толық (4 жыл) — 343 теңге;

— ішкі қысқартылған (2,5 жыл) — 180 000 теңге;

— сырттай қысқартылған (3,5 жыл) — 180 000 теңге;

— сырттай жылдамдатылған ( жоғарғы білім негізінде – 2,5 жыл) — 180 000 теңге.

 


5В050600 “Экономика” 

5В050600 «Экономика» мамандықтары үшін бакалаврларды дайындау қазақ және орыс тілдерінде ҚР МЭСБ 6.08.080-2010. сай жүзеге асырылады.

Студент оқытуын аяқтау бойынша «Экономика бакалавры» академиялық дәредесі тағайындалады.

«Экономика» мамандығы студенттерін оқыту келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:

— “Әлеуметтік сала және салалардағы экономика”;

— “Құрылыстағы экономика”;

— “Тау-кен өндірісігің экономикасы”.

Мамандықтар бойынша қорытынды емтихандар :

— ”Кәсіпорын экономикасы”;

— “Экономиканы мемлекеттік реттеу”;

-”Маркетинг”.

«Экономика» мамандығы бойынша студенттер үшін өндірістік тәжірибе базасы болып табылады:

—  ОМЗ УД АҚ “Арселор Миттал Темиртау”;

— “Кузембаева” УД АҚ “Арселор Миттал Темиртау” шахтасы;

— “Костенко” УД АҚ “Арселор Миттал Темиртау” шахтасы;

— “Саранская” УД АҚ “Арселор Миттал Темиртау” шахтасы;

— “DeltaBank” АҚ.

2015-2016 оқу жылында мамандық түлектері 87% жоғары жұмысқа орналасты.


5В050800 “Есеп және аудит” 

5В050800 «Есеп және аудит» мамандықтары үшін бакалаврларды дайындау қазақ және орыс тілдерінде ҚР МЭСБ 6.08.080-2010. сай жүзеге асырылады. 

Студент оқытуын аяқтау бойынша «Есеп және аудит бакалавры» академиялық дәредесі тағайындалады.

«Есеп және аудит» мамандығы студенттерін оқыту келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:

— “Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп”;

— “Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп”.

Кәсіби қызметтік объектісі болып кәсіпорын мүлкі, оның міндеттемелері, капиталы және шаруашылық операциялары, құрамға енгізетін өзгерістер, активтердің бөлінуі және оның көздерінің қалыптасуы, сонымен бірге әр түрлі экономика саласындағы шаруашылық субъектілері табылады.

Осы мамандықтың мамандар қызметі саласына кіреді: бухгалтерлік есеп саласындағы жұмыс және кәсіпорындағы және бюджеттік саладағы аудит.

Мамандық бойынша қорытынды емтихандар :

-”Қаржылық есеп”;

— ”Басқарушылық есеп”;

—  “Аудит” .

«Есеп және аудит» мамандығы бойынша студенттер үшін өндірістік тәжірибе базасы болып табылады:

— РГКП  “Қарағанды облысы бойынша жылжымайтын мүлік орталығы”;

— “DeltaBank” АҚ.

2015-2016 оқу жылында мамандық түлектері 88% жоғары жұмысқа орналасты.


5В090800 “Бағалау” 

5В050800 «Бағалау» мамандықтары үшін бакалаврларды дайындау қазақ және орыс тілдерінде ҚР МЭСБ 6.08.080-2010 сай жүзеге асырылады.

Студент оқытуын аяқтау бойынша «Бағалау бакалавры» академиялық дәредесі тағайындалады.

«Бағалау» мамандығы студенттерін оқыту келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:

— “Жылжымайтын мүлікті бағалау”;

— “Бизнесті бағалау”.

Осы мамандықтың мамандар қызметі саласына кіреді: жылжымайтын мүлікті және бизнесті бағалау саласындағы жұмыс.

Мамандық бойынша қорытынды емтихандар :

— “Жылжымайтын мүлікті бағалау”;

— ”Жылжымайтын мүлік экономикасы”;

—  ”Жерді бағалау және жер кадастры”.

«Бағалау» мамандығы бойынша студенттер үшін өндірістік тәжірибе базасы болып табылады:

—  РГКП “Қарағанды облысы бойынша жылжымайтын мүлік орталығы ”

— ” Қарағанды облысының сауда-өндірістік палатасы “.

2015-2016 оқу жылында мамандық түлектері 91% жоғары жұмысқа орналасты.

Мамандықтар бойынша оқытылатын кредиттер саны

 

Мамандық Оқыту түрі
Іштей толық Іштей қысқартылған Сырттай қысқартылған Сырттай жоғарғы білім негізінде
Экономика 142 132 142 104
Есеп және аудит 143 133 141 104
Бағалау 142 99

 

Магистратура 

Кафедрада 2004 жылдан бастап «Экономика» мамандығы бойынша магистратура ашылды.

Жоғарғы оқу орнынан кейінгі жалпы бағдарламаға сәйкес келетін кәсіби білімі бар студенттерге «Экономика магистрі» академиялық дәрежесі беріледі.

Оқыту мемлекеттік тапсырыс бойынша, іштей оқыту ақылы негізде, қазақ және мемлекеттік тілдерде, кредиттік технология бойынша жүргізіледі.

Жылына оқыту құны – 465 500 теңге.

Магистратураға қабылдау сайыстық негізде тапсырған екі емтиханнның (ағылшын тілі және арнайы пәндер) қорынытдысы бойынша жүзеге асырылады.

Қазіргі уақытта магистратура кадрын дайындау екі бағыт бойынша жүзеге асырылады:

—       профилді

—       ғылыми-педагогикалық.

Профилді дайындық кезінде оқыту мерзімі – 1 жыл; ғылыми-педагогикалық дайындық кезінде – 2 жылды құрайды.

Магистранттарды оқыту ғылыми жетекшінің жетекшілігімен құрылған жеке жұмыс жоспарының негізінде жүзеге асырылады.

Кафедра мамандықтары бойынша студенттерді мақсаттық даярлау өндірістік тапсырыс бойынша

 

 

Без рубрики