Білім беру бағдарламалары


«Геология және пайда қазбалар орынын барлау» кафедрасы

 

МАМАНДЫҚ 6B07201 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау» – бакалаврлар.

Күндізгі оқу  мерзiм – 4 жыл.

“Геология және геофизика” кафедрасымен бірігіп сырттай және іштей формалары бойынша  дайындық жүргізіліп, бакалавр дәрежесі беріледі.  Ары қарай бiлiм магистратураның бiлiм беретiн бағдарламалары бойынша жалғастыра алады.

Ақылы негiзде, мемлекеттiк тапсырыс бойынша үйрену орыс және мемлекеттiк тiлдерде несие технологиясы бойынша беріледі .

Оқудың бір жылдық құны:

— Күндізгі оқу   – 347 000 теңге

Қашықтықтан оқыту технологиясы

— Бірінші жоғарғы кысқартылған оқу формасы – 346 000теңге

— Екiншi жоғарғы – 346 000 теңге.

Мамандыққ кредиттерінің саны – 147.

Бакалавриатқа құжаттарды қабылдау кәсіби жоғағы оқу орнының білім беру бағдарламасына сәйкес  Бiр үлгiдегi ережелерiмен сәйкес бекiтiледi.

Траекториялар бойынша мамандықтың бөлiнуi екiншi курстен кейiн өндiрiп алады.

Оқу траекториясы:

— Геологиялық түсірілім, іздеу және барлау.

— Геофизикалық әдіспен іздеу және барлау (мұнайгазды)

— Геофизикалық әдіспен іздеу және барлау (кенді)

Кенді, газды, мұнайды және көмірді кен орындарын, гидрогеологиялық және инженерлі-геологиялық іздеулер  кезінде, геофизикалық әдістер қолданады. Газды және мұнай кен орындарының эксплуатация кезінде алынған геофизикалық әдістердің кеңінен таралуы. Геофизических зерттеудің қортындысы – геологиялық маңызды құжаттар, геологиялық есептердің кеңінен шешілуінің көмегімен. Қазіргі уақытта біздің бітірушілеріміз Қазақстанның барлық аймақтарында, сонымен қатар жақын және алыс шет елдерде жұмыс істейді.

Біздің мамандар бағдарламаны өңдіруде және материалды өңдеуде қатысады, гефизикалық зерттеулерге байланысты; халықы бар жерлерге суқұбырын аймақтық бағдарламамен өңдеуде және өнеркәсіптік кәсіпорындарда; геохимияның төңiрегiдегi және геофизиканың ғылыми iздеулерiмен шұғылданады.


МАМАНДЫҒЫ 7М07201 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау» – магистратурасы.

Магистратураның білімдік бағдарламасы бағыты мен оқытуын меңгерудің нормативті ұзақтылығы:

— профильді дайындық – 1,5 жыл;

— ғылыми педагогикалық дайындық – 2 жыл;

Магистратураның білімдік бағдарламасын тез арада меңгеру жағдайында сәтті диссертация қорғап, академиялық «магистр» атағы оқу мерзіміне қарамай беріледі.

7М07201 — Геологиялық түсірілім, пайдалы қазбалардын кен орындарын барлау мамандығы бойынша магистрлар өнеркәсіпте, геологиялық барлауда, қазыналық кен орнының барлық этаптарында, жер қойнауын қолдануды маман ретінде іске асырады. Ғылыми педагогикалық бағытында оқытатын магистр үшін жоғарыда аталғанна басқа; орта кәсіптік және жоғарғы оқу органдарында сабақ жүргізумен әртүрлі ғылыми геологиялық  жүргізумен айналыса алады. Білімдік магистрлардың бағдарламаларын меңгерген  түлектердің  докторантураға түсу мүмкіндіктері бар.

Кафедра дамуының жобалары мыналармен байланысты:

— компьютерлік технологиялармен оқытылуы мен компьютерлендіру, қолданбалы бағдарламалар жүйесімен қазіргі заманға сай компьютерлермен жабдықталу материалдық техникалық базалармен жинақталған;

— халықаралық өнеркәсіптер мен Т.М.Д. шет еліндердегі  Ж.О.О. байланыс орнаған.

Геологиялық түсірілім, пайдалы қазбалардын кен орындарын барлау кафедрасы Т.М.Д. университеттерінің кафедрасымен тығыз байланысты. Т.М.Д. ғалымдарының диссертациялық жұмыстарын авто рефераттарына түйіндемелерін ұсынады.Кафедра М.В. Ломоносов  атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, Орал мемлекеттік тау-кен және геологиялық академиясы(Екатеренбург), Мемлекеттік мұнай және газ академиясы (Мәскеу) туыстық кафедраларымен тығыз байланыста.


МАМАНДЫҒЫ 7М07202 – Геофизикалық әдіспен пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау – магистратурасы

Кафедрада 2010 жылы магистратура 7М07202 мамандығы бойынша ашылған болатын – Геофизикалық әдіспен пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау.

Тиiстi ЖООдан кейiнгi кәсiби бiлiмнiң бiлiм беретiн бағдарлама меңгерген студенттерге магистр академиялық дәреженi бередi .

Ақылы негiзде, мемлекеттiк тапсырыс бойынша үйрену тек қана орыс және мемлекеттiк тiлдерде күндiзгi жүргiзiледi, несие технологиясы бойынша.

Егденi үйренудi құны – 425 000 теңге.

Магистратурадағы кадр даярлау дәл қазiр бағыттарға екi-екiдендердi iске асады:

— кәсіптік

—  ғылыми – педагогикалық.

Кәсіптік  үйренудi мерзiм құрайды – 1, 5 жыл; ғылыми және педагогикалық   – 2 жыл.

Мамандыққа қарыздарының саны:

— кәсіптік  бағыт – 41

— ғылыми – педагогикалығы – 53.

Магистратураға қабылдау  екi емтихандардың (шет тiлi және арнайы мамандығы)өткiзуiнiң нәтижелерi бойынша конкурстық негiзде iске асады.

Кафедрада 2010 жылы  6М074700 Пайдалы қазбалар кен орындарын геофизикалық әдіспен іздеу және барлау мамандығы бойынша магистратура ашылған болатын .

6М074700 Геофизикалық әдіспен пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау мамандығының магистрлері,  кәсіпорындарда маман ретінде, барлық геофизикалық барлау сатысында жер қойнауын пайдалануды жүзеге асыру және шығарушы өнеркәсіпретде, ғылыми ұйымдарда, геофизикалық зерттеуді жүзеге асыру бойынша жұмыс істей алады.

Ғылыми-педагогикалық магистрлер  жоғарыда көрсеткен қызметтерден басқада: орташа мамандандырылған және жоғарғы оқу орындарында, сонымен қатар әртүрлі ғылыми геофизикалық зерттеулер оқытылу басым болады.

Магистрлік бағдарламаларды оқып бітірген соң, түлектер, докторантурада білім алуға дайын болады. 


 8D07201   – «Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау»– докторантурасы

Кафедраның өркендеу перспектирасы  байланысты:

— компьютеризациялық және компьютерлік технологиямен оқытуды енгізу, бағдарлама қосымша пакеттерін енгізу, қазіргі жаңа компьютерлер  материалді-техникалық базлар жолдарын іріктеп жинақтау, каротажды станциялармен, жабдықтармен, зондтармен, аппаратарымен;

— «Геофизикалық әдіспен пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау» мамандығы бойынша PhD-докторантураның ашылуы

— кәсіпорындарда ЖОО және ТМД елдерімен халықаралық байланысты кеңейту .

 

Без рубрики