Мамандықтар


Мамандық 5В073000 –«Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру»

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Магистратура

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Докторантура

Без рубрики