Білім беру бағдарламалары


6В07106 –» Көлік, көліктік техника және технологиялар » модульдік білім беру бағдарламасы мынадай нормативтік құжаттар негізінде әзірленді:

6В07106 – «Көлік, көліктік техника және технологиялар» білім беру бағдарламасы бойынша «Техника және технология бакалавры» кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

-ұйымдастырушылық-технологиялық қызмет: көлік техникасын жасау мен жөндеу бойынша конструкторлық, технологиялық, жобалық-сметалық құжаттаманы əзірлеу; атқарушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыру, əртүрлі пікірлерді ескеру мен басқарушылық шешімдерді қабылдау; əртүрлі талаптар (құн, сапа, атқару мен қауіпсіздік мерзімдері) ескерілген оңтайлы шешімдерді жоспарлау мен анықтаудың әртүрлі жағдайларындағы ымыралы шешімдер; өнім шығаруды қамтамасыз ету мақсатымен шығындардың алупн түрлерін ескеру;

-өндірістік-басқарушылық қызмет: көлік техникасы мен жабдығын жасау технологияларын оңтайландыру; технологиялық үрдістер, материалдар мен дайын өнім сапасын бақылау; өндірістік үрдістерді іске асыруға арналған материалдарды, жабдық пен басқа құралдарды таңдау мен тиімді пайдалану; өнімнің сапалық көрсеткіштерін өлшеу құралдарын метрологиялық тексеру; көлік техникасы мен жабдығын стандарттау пен сертификаттау, оларды əзірлеу мен жөндеу бойынша шараларды жүзеге асыру; көлік техникасын пайдалану мен жөндеумен байланысты қызметтерді, кəсіпорындарды ұйымдастыру мен басқару;

-жобалау қызметі: жобаның мақсаты мен тапсырмаларын анықтау, олардың өзара байланысының құрылымын құру кезіндегі əртүрлі факторларды ескеру жəне тарсырмаларды шешудің басым бағыттарын анықтау; нәтижелерін болжау мəселелерін шешу нұсқаларын əзірлеу мен талдау, жобаларды жоспарлау мен іске асыру; технологиялық, конструкторлық, эстетикалық, экономикалық жəне басқа да параметрлерді ескеріп, машиналар мен жабдық жобаларын әзірлеу; материалдарды, көлік техникасы мен жабдығын таңдау кезінде ақпараттық технологияларды қолдану.

7m07104 — «Көлік, көліктік техника және технологиялар» мамандығы бойынша «техника ғылымдарының магистрі» білім беру модульдік бағдарламасы кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

— өндірістік-басқару;

— ғылыми-зерттеу;

— педагогикалық;

— ұйымдастырушылық-технологиялық;

— жобалық.

Кәсіби қызметтің функциялары

Түлектердің кәсіби қызметінің негізгі функциялары: білім беру ұйымдарында бакалавриат бағдарламалары бойынша пәндерді оқыту, зерттеуші, конструктор, механик, зауыттардың, көлікті дайындау және пайдалану жөніндегі өндірістік кәсіпорындардың әртүрлі учаскелерінің басшысы, Көлік және жабдықтарды жөндеу жөніндегі инженер; өнеркәсіптік кәсіпорындардың мемлекеттік басқару органдарының басшысы ретінде; білім беру ұйымдарында ғылыми қызметкер және оқытушы болып табылады.

Кәсіби қызмет бағыттарына мыналар жатады:

— көлік техникасы мен жабдығының конструкциясын жетілдіру;

— көлік техникасы мен технологиялық процестерді кешенді механикаландыру және автоматтандыру;

— көлік техникасы мен жабдықтары жұмысының оңтайлы режимдерін белгілеу және қамтамасыз ету.

8d07102 модульдік білім беру бағдарламасы –»Көлік, көлік техникасы және технологиялары»

Түлектердің кәсіби қызметінің пәндері жобалау, әзірлеу, енгізу, сүйемелдеу және пайдалану технологияларын қоса алғанда, көлік технологияларын математикалық, ақпараттық, бағдарламалық, лингвистикалық, техникалық және ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету болып табылады.

8d07102 –» Көлік, көлік техникасы және технологиялары»білім беру бағдарламасы бойынша» философия докторы (PhD) » кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

— Жоғары білім беру ұйымдарында білім беру қызметін жүзеге асырады;

— Техникалық өндірістің өзекті ғылыми-практикалық міндеттерін шешу бойынша дербес ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізеді және оларға басшылық жасайды;

— Ұйымның стратегиялық және тактикалық мақсаттарына сәтті қол жеткізу үшін өз қызметін және бағыныштылардың қызметін ұйымдастырады;

— Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін жүзеге асырады;

— Жекелеген бөлімшелердің және тұтастай кәсіпорынның жұмысын жоспарлайды;

— Көлік-технологиялық кешен өндірісін ұйымдастырады;

— Құрылымдық бөлімшелердің және жалпы өндірістің жұмысын бақылайды;

— Озық технологияларды дамытуды, жаңа техниканы енгізуді және өндірісті жаңғыртуды жүзеге асырады.


6В11302 «Логистика» (көлік) білім беру бағдарламасы — бұл материалдық, ақпараттық, қаржылық және басқа да ағындарды жоспарлауға, ұйымдастыруға және тиімді басқаруға бағытталған қызмет саласы.

«Логистика» (көлік) білім беру бағдарламасы еңбек нарығында өзекті және танымал, ХХІ ғасырдың ең сұранысқа ие мамандықтарының тізіміне кіреді.

«Логистика» (көлік) білім беру бағдарламасы бойынша оқитын студенттер оқу барысында мынадай салаларда: көлік-логистикалық жүйелердегі материалдық, ақпараттық және қаржылық ағындардың қозғалыс процестерін басқару және бақылау, көлік заңнамасы, кәсіпорынды логистикалық басқару, техникалық және есептік құжаттамамен жұмыс істей білу, іскерлік дағдылар мен білім алады қарым-қатынас.

6В11302 «Логистика» (көлік) түлектері жұмыс істейді:

-сыртқы сауда, халықаралық сауда компанияларындағы логистика менеджерлері;

— өндірістік кәсіпорындардағы кедендік немесе консигнациялық қоймалардың менеджерлері;

-жүк пен жолаушыларды тасымалдау бойынша көлік-экспедициялық компанияларда;

— жүк өңдеу және орау компанияларында;

— дистрибьюторлық компаниялар;


 

БІЛІМ БАҒЫТЫН ТАҢДАУ

Студенттердің білім бағыттарын таңдауға байланысты сұрақтарға эдвайзер кеңес береді. Эдвайзер – оқушыға оқыту бағдарламасы бойынша жетекші функцияларын қамтамасыз ететін, оқу мерзімінде білім бағдарламасын игеруге және білім бағытын таңдауға болысатын «Көлік техникася және логситикалық жұйелер» кафедрасының оқытушысы.


 


Кызылбаева Эльвира Жанабековна

«Логистика» (Көлік) мамандығы бойынша эдвайзері

 

 

 

 

Сұнғатоллақызы Айдана

«Көлік, көлік техникасы және технологиялары» мамандығы бойынша эдвайзері

Без рубрики