Білім беру бағдарламалары


«Кәсіби білім беру жене педагогика» кафедрасы


 

5В012000″ Кәсіптік оқыту», оның шеңберінде келесі білім беру бағдарламалары (бейіндері) бойынша мамандар даярлау жүргізіледі):

* Құрылыс

* Автокөлік құралдарын пайдалану және жөндеу

* Ақпараттық технологиялар

* Шаруашылық жүргізуші субъектілердің экономикасы және менеджменті

 

Осы бағыттағы білім беру бағдарламасының мақсаты тұтас жаратылыстану-ғылыми дүниетанымды, жоғары өндірістік-техникалық, экономикалық эрудиция мен мәдениетті, тұрақты адамгершілік бағдар мен іргелі даярлықты қамтитын жеке тұлғаны кәсіби-бағдарланған оқыту болып табылады.

Мамандануына байланысты түлектерге «бакалавр» академиялық дәрежесі және «кәсіптік оқыту педагогы, жалпы техникалық пәндер және арнайы пәндер оқытушысы» біліктілігі беріледі.бейіні бойынша пәндер». Оқу мерзімі 4 жыл.

Проведение занятий по спец.қос білім беру (инженерлік-педагогикалық): жалпы білім беретін мектептерде, лицейлерде, колледждерде, ОӨК-де жұмысшы кәсіптерінің кешені бойынша жалпы техникалық пәндердің және арнайы технологияның оқытушысы; техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі өндірістік оқыту шебері; өнеркәсіптік кәсіпорындардағы ғылыми-зерттеу мекемелерінде және конструкторлық бюроларда инженер ретінде қызмет ету үшін кең мүмкіндіктер береді.

Түлектің кәсіби қызмет саласы Білім және ғылым саласы болып табылады.

Кәсіби қызмет объектілері:

* білім беру ұйымдары: жалпы білім беретін мектептер, мектеп-интернаттар, гимназиялар мен лицейлер, орта білім беру мектептері

* бастауыш және орта кәсіптік оқу орындары;

* колледждер (ТжКБ жүйесі);

* жоғары оқу орындары;

* білім берудің әкімшілік органдары


5В010400 — «Бастапқы әскери дайындық». Тек біздің университетте осы мамандық бойынша студенттер әскери кафедрада оқудан өтіп, кейіннен «сержант» әскери атағын, ал әскерлерде тағылымдамадан өткеннен кейін «лейтенант»әскери атағын алады.

Осы бағыт бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты әскери дайындық саласында жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау; саяси кемелденуге, патриотизмге және Отан алдындағы борышын орындауға ұмтылуға тәрбиелеу болып табылады.

«Бастапқы әскери даярлық» мамандығы бойынша бакалавриат түлегіне Бастапқы әскери даярлық бакалавры академиялық дәрежесі беріледі (оқу мерзімі 4 жыл).

Түлектің кәсіби қызмет саласы Білім және ғылым саласы болып табылады.

Кәсіби қызмет объектілері:

* білім беру ұйымдары: жалпы білім беретін мектептер, мектеп-интернаттар, гимназиялар мен лицейлер, орта білім беру мектептері

* бастауыш және орта кәсіптік оқу орындары;

* колледждер (ТжКБ жүйесі);

* жоғары оқу орындары;

* әкімшілік Білім беру органдары.

Мамандық түлектерінің кәсіби қызметінің негізгі бағыттары:

* оқу процесін жоспарлау және өткізу;

* әскери-патриоттық тәрбиені ұйымдастыру және басқару;

* спорттық-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;

* азаматтық қорғаныс бойынша жұмысты ұйымдастыру;

* әскери-техникалық үйірмелер мен секциялардың жұмысына басшылық жасау.

«Бастапқы әскери даярлық» мамандығының түлектері қауіпсіздік қызметтерінде нұсқаушы болып жұмыс істей алады, Қазақстан Республикасында жұмылдыру іс-шаралары кезеңінде алғашқы офицерлік лауазымдарды атқара алады.

 

 

Без рубрики