Білім беру бағдарламалары


«Инженерлік кәсіпкерлік және маркетинг» кафедрасы


6В04105 «Маркетинг»

Мамандарды оқыту осы мамандық бойынша ҚР Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес жүзеге асырылады.

«Маркетинг» мамандығы бойынша ИКМ кафедрасы нарықта кең сұранысқа ие бакалаврларды дайындайды.

Маркетинг маманының мақсаты-әлеуетті тұтынушының қажеттіліктерін зерттеу, компания ұсынатын өнімнің осы қажеттіліктерге қаншалықты сәйкес келетінін, қайда және қалай жақсы сатылатындығын анықтау.

Маркетологтың кәсіби қызметінің объектілері өнеркәсіптік кәсіпорындар, құрылыс компаниялары, қаржылық-несиелік ұйымдар, девелоперлік және консалтингтік компаниялар, түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы коммерциялық фирмалар, жарнама агенттіктері болып табылады.

ИКМ кафедрасында жүзеге асырылатын маркетинг бакалаврларын даярлау бағдарламасының мақсаты-маркетингтік қызмет туралы білім жиынтығы бар, нарықты зерттеу және талдау бойынша аналитикалық жұмыс дағдыларын меңгерген, тауарлар мен қызметтерді сатудың тиімді әдістерін анықтай алатын және ұйымның бәсекелестік ортада жұмыс істеу тиімділігін арттыру үшін маңызды шешімдер қабылдай алатын жоғары білікті мамандарды даярлау.

Мамандықтың оқу процесінде компьютерлік және мультимедиялық сыныптар мен аудиториялар қолданылады.

Жыл сайын түлектер жәрмеңкесі өткізіледі. Кафедра түлектерінің жоғары сапалы дайындығы туралы пікірлер бар.

Мамандарды даярлау күндізгі, қашықтықтан және қысқартылған оқыту нысандары бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі.

Осы мамандық бойынша конкурсқа түсу емтихандары келесі пәндер бойынша кешенді тестілеу түрінде өткізіледі: Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, қазақ немесе орыс тілі, математика, география. Бейіндік пәндер математика және география болып табылады.

ОҚУ ТҮРІ

Күндізгі бөлім-4 жыл

Қашықтықтан білім беру технологиялары (ҚББТ) екінші жоғары және қысқартылған оқыту түрі бойынша (колледж түлектері үшін) жүзеге асырылады.

Оқу мерзімі:

 

  • екінші жоғары білім беру базасында-2 жыл;
  • қысқартылған оқу түрі бойынша-3 жыл.

 

Без рубрики