Магистратура


Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

ӨПА кафедрасының магистранттарының 2016-2017 оқу жылының күзгі семестріндегі сабақ кестесі

ӨПА кафедрасының магистранттарының 2016-2017 оқу жылының күзгі семестріндегі консультациялық сабақтар кестесі

Без рубрики