«ҚХА және ӘГП» кафедрасы


Әлеуметтік-гуманитарлық кафедра оқу, әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізетін ҚарМТУ-дың оқу-ғылыми құрылымдық бөлімі. Сонымен қатар студенттер арасында тәрбиелік жұмыстар, кадрларды ғылыми-педогогикалық даярлау және олардың біліктілігін арттыруды жүргізеді.

Кафедра мамандықтардың мемлекеттік стандарттарының негізінде жұмысын атқарады. Мамандықтардың оқу бағдарламалары, оқу жұмыс бағдарламасы және кафедраның жылдық жұмыс жоспарыменсәйкес және оқу жоспары ректормен бекітіледі. Жыл сайын кафедра сапа аясындағы мақсаттарды қабылдайды және өткен оқу жылының мақсаттарына анализ жасайды.

Кафедра құжаттарында оқу үрдісін ғылыми ұйымдастырудың негізгі негізгі теориялық және тәжірибелік аспектілері көрініс табады, келесі бағыттар бойынша:

— Оқу үрдісін жоспарлау, ұйымдастыру, басқару;

— Оқу үрдісін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету;

— Жұмыс пен қызмет сапасын көтеруді қамтамасыз ету;

— Студенттермен тәрбиелік жұмыс;

Кафедра ұйымдастырады және жүргізеді: университет дайындығы аясында оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу қызметін, білім сапасын жоғарылату, оқытушылардың оқу әдістемелік және ұйымдастыру жұмыстарының шығармашылық белсенділігін арттыру. Кафедра келесі функциялардың арқасында қойылған мақсаттарды жүзеге асырады:

— Сапа аясында ҚарМТУ саясатын жүзеге асыру;

— ҚарМТУ СМЖ шаттарын орындау;

— Сапа аясында институт және кафедра мақсаттарын орындау;

— Білім қызметінің өмірлік айналымының кезеңдерін жүзеге асыру;

— Ұйымдастырушылық басқару;

— Ресурстар менеджменті

— Бөлімнің қызметін мониторинг, өлшеу, анализ және білім қызметі мен үрдістерін үнемі жақсарту.

Без рубрики