Қызметкерлер


Талерчик Марина Петровна, доцент

Талерчик Марина Петровна

техн. ғыл. канд., доцентікафедра мең.

2002 жылы КарМТУ «Геофизикалық әдіспен іздеу және пайдалы қазбалар кен орнын барлау» мамандығы бойынша бітірді. “Мұнайкәсіптік геологиясы”, “Ұңғыманы бұрғылау” пәндері бойынша курстарын оқиды.  20 астам ғылыми жұмыстар авторы.

 

 

Портнов Василий Сергеевич, профессор, д.т.н

Портнов Василий Сергеевич

т.ғ.д., профессор

ҚарПТИ бітірді. 1993 жылы КарГУ Е.А. Букетова атындағы «Математика» мамандығы бойынша бітірді. «Қазақстан Конституция-сына 10 жыл» Мерейтой медалімен, «ҚР білім беруде құрметті жұмыскері» кеуде белгісімен марапат-талды. 460 ғылыми және оқыту-әдістемелік еңбектер, 15 монография және 10 ойлап табу авторы.

 

Пономарева Марина Викторовна, доцент, к.т.н.

Пономарева Марина Викторовна

техн. ғыл. канд., доценті

ҚарПТИ «Геофизикалық әдіспен пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау» мамандығы бойынша бітірді. «Интерпретация ГӘБЗ қортындылары», «Петрофизика» пәндері бойынша курстар оқиды. 60 ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстарын шығарған.

 

 

Доцент, к.т.н Пак Дмитрий Юрьевич

Пак Дмитрий Юрьевич

 т.ғ.к., доцент

КарМТУді 1997 ж. бітірді «Геофизикалық әдіспен іздеу және пайдалы қазбалар кен орнын барлау». «Радиометрия және ядролық геофизика» пәндері бойынша курстар оқиды. 90 астам ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар авторы, 11 патент алған.

 

Парафилова Римма Умидовна, ст. преподаватель

Парафилова Римма Умидовна

аға оқытушы

1974 жылы Днепропетрлік тау-кен институтін «Геофизикалық әдіспен іздеу және барлау» мамандығы бойынша бітірді. «Жалпы дала геофизика курсы» курстарын оқиды. 30 астам ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар авторы.Түлектерді жұмысқа бөлінуге жауапты, кафедраның профоргі.

 

Abeuov_s

Абеуов Амангельды Каримович

аға оқытушы

Образование — высшее. Окончил Карагандинский Политехнический Институт в 1985 году по специальности «Съемка, поиски и разведка МПИ». Ведет лекционные и практические занятия по дисциплинам: «Геохимия», «Лабораторные методы поисков и разведки МПИ», «Геология и минеральные ресурсы Казахстана» и другие.

 

 

Токушева Жибек Толеуевна, ст. преподаватель

Токушева Жибек Толеуевна

аға оқытушы

1996 жылы ҚарПТИ «Геофизикалық әдіспен іздеу және пайдалы қазбалар кен орнын барлау». «ҰГЗ негіздері», «ҰГӘЗ арнайы курсы» пәндері бойынша курстар оқиды. 20 астам ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар авторы. СМКға жауапты. Кафедра эдвайзері. Сапаға жауапты.

 

Тунгышбаева Айнаш Тагайбековна, ст. преподаватель

Тунгышбаева Айнаш Тагайбековна

аға оқытушы

КарМТУ «Геофизикалық әдіспен пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу және барлау» мамандығы бойынша 2001 жылы бітірді. «Петрофизика», «Жер қойнауын пайдалану негізі» пәндері бойынша дәрістеме және тәжрибе сабақтарын жүргізеді. 18 астам ғылыми және оқу әдістеме жұмыстар авторы. Дипломдауға жауапты.

 

Каскатаева Куралай Балапашовна, преподаватель

Каскатаева Куралай Балапашовна

оқытушы

2001 жылы КарМТУ «Геофизикалық әдіспен іздеу және барлау» мамандығы бойынша бітірді, тау-кен инженер-геофизик. «Геофизикалық жаңа-лықтарды компьютерлік әдіспен өңдеу», «Геоло-гия-техникасымен бұрғылауды зерттеу» пәндері бойынша сабақ өткізеді.

 

123

Копобаева Айман Ныгметовна

оқытушы

2009 жылы ҚарМТУ-ды «геололия және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мамандығы бойынша тәмамдаған. Магистрлік дессертациясы 2011 жылы қорғалды. «Петрология», «Жалпы және тарихи гология», «Мұнай және газ геологиясы», «Петрография» пәндері бойынша практикалық және зертханалық жұмыстарын жүргізеді.

 

_DSC0612

Сатибекова Сандугаш Боранбаевна 

оқытушы

2010 жылы ҚарМТУ-ды «геололия және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мамандығы бойынша тәмамдаған. Магистрлік дессертациясы 2012 жылы қорғалды. «Петрография», «Кристаллография және минералогия»,  «Кендік және шахталық геология» пәндері бойынша практикалық және зертханалық жұмыстарын жүргізеді.

 

Желаева Наталья Валерьевна, преподаватель

Желаева Наталья Валерьевна

оқытушы

Қараганды мемлекеттік техникалық университетін «Геофизикалық әдіспен пайдалы қаз-балар кенорындарын іздеу және барлау» мамандығы бойынша 2006 жылы бітірді. Жалпы шығарылған саны – 5 «ҰГӘЗ нәтижелерін кешендеу», «Бұрғылауды және кенді-шахты геофизикасы» пәндері бойынша зертханалық сабақтарын жүргізеді. Кафедра сайтына жауапты. Кафедра отырысының техникалық хатшысы.

 

Li

Ли Елена Сергеевна

оқытушы

2010  жылы ҚарМТУ-ды «геололия және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мамандығы бойынша тәмамдаған.

 

Кантарбаева Мирамкуль Сериковна, зав. лабораторией

Кантарбаева Мирамкуль Сериковна

Зертхана жетекшісі

1998 жылы КарГТУды “Құю өндірісінің машиналары” мамандығы бойынша оқып бітіріп “инженер-механик” квалификациясын. иемделген

 

_DSC0531 

Байдаулетова Ирина Владимировна

 Зертхана жетекшісі

2007 жылы ҚарМТУ-ды «материалтану және жаңа материалдардың технологиясы» мамандығы бойынша тәмамдаған. Магистрлік дессертациясы 2011 жылы қорғалды.

Айтпаева Арайлым Рымбековна

2009 жылы ол «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мамандығы бойынша Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін бітірді . 2014 жылы ол«Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мамандығы бойынша Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің магистратурасын бітірді Осы уақытта  докторантурада оқиды және ГРМПИ кафедрасының оқытушысы болып табылады.

 

Мухажанова Жанна Толеубековна

оқытушы

1992 жылы ол мамандығы«Пайдалы қазбалар кен орнын геологиялық зерделеу және барлау» бойынша Қазақ ұлттық техникалық университетін бітірген . Тау-кен инженер-геологы. 2007 жылдан бастап ҚарМТУ да жұмыс істейді. Ол ГРМПИ кафедрасында «Кристаллография және минералогия» және «зертханалық әдістері» пәндерін оқытады.

 

 

Без рубрики