Кропачев Петр Александровичтын Ғылыми еңбектері


Атауы Еңбек сипаты Шығу мәліметтері Көлемі Авторластар
1 2 3 4 5 6
1. ҚР ҚН 1.04-04-2002 «Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жагдайларын тексеру және бағалау»(нормативтік құжат) Баспа түрде ҚР И және СМ Құрылыс істері жөніндегі комитеті.- Астана: «KAZGOR», 2003 8,06 б.б.. Нугужинов Ж.С., Абильдин С.К., Ережепов Б.К. және басқалары.
2. ҚР БҚҚ 1.04-15-2004 «Ғимараттар мен кұрылыстардың жағдайын техникалық қадағалау ережелері»(нормативтік құжат) Баспа түрде ҚР И және СМ Құрылыс істері жөніндегі комитеті.- Астана: «KAZGOR», 2004 2,5 б.б. Нугужинов Ж.С., Абильдин С.К., Нургужин М.Р. және басқалары.
3. ҚР ҚН және Е 3.02-29-20042 «Оқшаулашы және әрлеуші жабындар» (нормативтік құжат) Баспа түрде ҚР И және СМ Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері жөніндегі комитеті.Астана: «KAZGOR», 2005 3,2 б.б. Нугужинов Ж.С., Абильдин С.К., Байджанов Д.О. және басқалары.
4. Су басатын аумақтарда пайдаланылатын ғимараттарды сақтау туралы мәселеге Баспа түрде «Құрылыс конструкциялары» МҚКҒЗИ ғылыми еңбектерінің жинағы. 64-шығарылым.- Киев: МҚКҒЗИ,2006 0,25 б.б. Жакулин А.С.
5. Қазіргі ғимараттардың қоқыс-бетонды конструкцияларының көтергіш қабілеті және ұзақ мерзімділігі туралы Баспа түрде «Заманауи  құрылыста құрылыстар мен ғимараттардың жарамдылық мәселелерi» Халықаралық конференциясының материалдары.- Санкт-Петербург, 10-12 қазан, 2007 0,25 б.б. Нугужинов Ж.С.
6. Сумен қаныққан топырақтың кернеулі-деформацияланған сипаттамалары Баспа түрде Топырақ механикасы және геотехникалық инженерия бойынша 14-ші Азиялық Өңірлік конференциясы,Гонконг, Қытай, 23-27 мамыр, 2011 0,25 б.б. Жакулин А.С.
Без рубрики