Ким Алина Игоревна докторлық диссертация қорғау туралы


Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін 6D071200 – Машина жасау мамандығы бойынша Ким Алина Игоревна «Сусымалы материалдарды електеу үдерісін қарқындату тәсілін жасау  және негіздеу» тақырыбындағы PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін докторлық диссертация қорғалады.

Диссертациялық жұмыс Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің «Технологиялық машиналар және көлік» кафедрасында орындалды. Қорғау орыс тілінде өтеді.

Ғылыми кеңесшілер:

  1. Дудкин Михаил Васильевич – техника ғылымдарының докторы, профессор, Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті;
  2. Вавилов Андрей Владимирович — техника ғылымдарының кандидаты, Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті;
  3. Ярослав Стрычек (Jaroslaw Stryczek) Prof. Dr hab.inz., prof. zw., профессор, Вроцлав ғылым және техника университеті, Вроцлав, Польша.

Рецензенттер:

  1. Мауленов Жумадилда Карбышевич – техника ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық білім беру корпорациясының (ХОК) Жалпы құрылыс факультеті «Инженерлік жүйелер және механикаландыру» кафедрасының профессоры, Алматы қаласы, мамандық 05.05.04;
  2. Кадыров Адиль Суратович — техника ғылымдарының докторы, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Көлік техникасы және логистикалық жүйелер» кафедрасының профессоры, мамандық 05.05.04.

Қорғау Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде келесі мекен жайда: Қарағанды қ., Бейбітшілік бульвары 56, бірінші корпус, 339 ауд. 2017 жылдың 28 желтоқсан күні сағат 13.00 болады.

сайт: www.kstu.kz,

e-mail: k.a.i.90@mail.ru

Аңдатпа

Диссертация

Шетелдік ғылыми кеңесші Дудкин М.В. пiкipi

Ғылыми кеңесші Я.Стрычек пiкipi

Ғылыми кеңесші Вавилов А.В. пiкipi

Ғылыми еңбектерінің тізімі

Кадырова А.С. пiкipi

Мауленова Ж.К. пiкipi

 

 

Без рубрики