КЕАҚ Қарағанды техникалық университетіеті постдокторантура бағдарламасының келесі бағыттары бойынша конкурс жариялайды


Дайындау бағытының коды  Даярлау бағыты

 

Даярлау бағытының

шифры

Білім беру бағдарламасының шифры
8D071 Инженерия және инженерлік іс 1. 8D0710

2. 8D07102

3. 8D07103

1  Машина жасау

2 Көлік, көліктік техника және технологиялар

3 Электроэнергетика

8D072 Өндірістік және өңдеуші салалар 4. 8D07201

5. 8D07202

6. 8D07203

4 Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

5 Тау-кен ісі

6 Металлургия

8D073 Сәулет және құрылыс 7. 8D07301

8. 8D07302

7 Құрылыс

8 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру

Постдокторантура бағдарламасына үміткерлер конкурстық комиссияға мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:

— ректордың атына конкурсқа жіберу туралы өтініш;

— жеке куәлігінің көшірмесі;

— философия докторы (PhD)  немесе ғылым кандидаты дипломның көшірмесі;

— шет тілі бойынша сертификат (ағылшын, француз, неміс) бойынша бағдарламалар International English Language Tests System (IELTS, шекті балл — 6.5-тен кем емес), Grundbaustein DaF (шекті балл — С 1), Deutsche Sprachprfung fur den Hochschulzugang (DSH, шекті балл — С 1), Diplome d ‘ Etudes en Langue francais (DELF, шекті балл — В 2), Diplome Approfondi de Langue francais (DALF, шекті балл — С 1), Test de connaissances de français (TCF, шекті балл — кемінде 400) (бар болған жағдайда);

— ғылыми жұмыстарының тізімі (қосымшасымен бірге):

  • Scopus дерекқоры бойынша жарияланымдарға дәйексөз келтіру бойынша анықтамалар және/немесе Clarivate Analytics (Web of Science Core Collection) ақпараттық компаниясының дерекқорынан дәйексөз келтіру бойынша анықтама.Дәйексөз (цитирования) бойынша мәліметтерде жарияланымдар саны, Хирша индексі (h-index), дәйексөздердің жиынтық (жалпы) саны туралы ақпарат болуы тиіс;
  • патенттердің, куәліктердің, заңды және авторлық құқық объектілердің көшірмесі.
  • постдокторант өзінің ғылыми қызметін жүзеге асыратын постдокторантура бағдарламасын іске асыру үшін орын бөлу негіздемесімен бөлімшеден өтінімін (Ережеге сәйкес А Қосымшасы);
  • үміткердің ғылыми мүдделерін және постдокторантураға (personal statement) түсу мақсаттарын негіздеу;
  • үміткердің түйіндемесі (Ережеге сәйкес Б қосымшасы).
  • жобаға қатысу үшін қажетті нақты дағдыларды, жұмыс тәжірибесін ашатын уәждемелік хат (1000 белгіден артық емес);
  • өз саласындағы зерттеуші ғалымдардың жұмыс беруші ұйымның қолымен және мөрімен расталған екі ұсынысы (мүмкін болса).

Үміткерлерден өтінімдер 2020 жылғы 30 сәуір, сағат 17.00-ге дейін сканерленген нысқада мына электрондық мекенжай бойынша қабылданады: science@kstu.kz

Барлық сұрақтар бойынша ғылым және инновация департаментіне 8 7212 565234 телефон нөмірі арқылы хабарласуға болады.

Положение о постдокторантуре КарТУ

Без рубрики