Кандидаттық диссертацияларды сәтті қорғаумен құттықтаймыз!


2024 жылғы 21 мамырда «Сібір мемлекеттік геожүйелер және технологиялар университеті» Жоғары білім берудің федералды мемлекеттік бюджеттік білім беру мекемесінің 24.2.402.01 диссертациялық кеңесінде Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ оқытушыларының кандидаттық диссертацияларын қорғауы өтті.

Олейникова Елена Алексеевнаның «Өңделетін аумақтар мен инженерлік құрылыстардың деформациялық жай-күйін мониторингтеу үшін инженерлік-геодезиялық жұмыстарды орындау әдістемесін жетілдіру» атты диссертациялық жұмысы 1.6.22 Геодезия мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алуға ұсынылды.

Оның ғылыми жетекшісі – техника ғылымдарының докторы, профессор Уставич Георгий Афанасьевич «Сібір мемлекеттік геожүйелер және технологиялар университеті» федералды мемлекеттік бюджеттік жоғары білім беру мекемесінің инженерлік геодезия және маркшейдер ісі кафедрасының профессоры.

Е.А.Олейникованың диссертациясында өңделетін аумақтардың және оларда орналасқан инженерлік құрылыстардың деформациялық жай-күйін мониторингілеу үшін инженерлік-геодезиялық жұмыстарды өндіру әдістемесін жетілдіру бойынша зерттеулер орындалды, сондай-ақ карьерлердің әлсіреген учаскелерін немесе ернеулерін анықтау мақсатында көрсетілген аумақтарда болып жатқан деформациялық процестерді 3D-модельдеу орындалды.

Біздің басқа оқытушымыз Ханнанов Рустем Рашитовичтың диссертациялық жұмысы «Қоршау бөгеттерін геодезиялық мониторингтеу әдістемесін әзірлеуге («Топар басты тарату энергостанциясы» ЖШС күл үйіндісі мысалында») арналған және сол мамандық бойынша техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алуға ұсынылды.

Оның ғылыми жетекшісі – техника ғылымдарының докторы, профессор Шоломицкий Андрей Аркадьевич «Сібір мемлекеттік геожүйелер және технологиялар университеті» Жоғары білім беру федералды мемлекеттік бюджеттік білім беру мекемесінің инженерлік геодезия және маркшейдер ісі кафедрасының профессоры болып жұмыс істейді.

Біздің оқытушыларымызды кандидаттық диссертацияларын сәтті қорғауымен құттықтаймыз! Оларға жұмыста сәттілік және таңдалған жолда жаңа шығармашылық жетістіктер тілейміз!

Без рубрики