Кафедраның КУ мүшелерімен ынтымақтастығының жоспары


Кафедраның КУ мүшелерімен ынтымақтастығының жоспары

Іс-шаралар Орындау   уақыты Жауаптылар
1 ЖШС МТУ «Кварц» жетекшілері   мен ЕТжБҚЕ кафедрасының қызметкерлерімен бірге  кеңейтілген техникалық жиналыс   өткізу ««Корпоративті   университет» инновациялық-білімдік консорциумның ғылыми-зерттеушілік құрулар   негізіндегі ЖШС МТУ   «Кварц» жұмысының сапасын жоғарлатуын сұрақтарын қарастыру»  01.10.2013-30.10.2013 Когай Г.Д.

Исатаева Г.С.

2 ЖШС ЗПХ «Техол»   өндірісінде  машықтану және ЕТжБҚЕ   кафедрасының қызметкерлерінің жүйетехникалық профильді оқытудағы ғылыми-әдістемелік   деңгейін жоғарлату туралы келісім-шартқа отыру. 01.11.2013-20.11.2013 Когай Г.Д

Исатаева Г.С.

3 ҚарМТУ-ң ЕТ   жБҚЕ кафедрасының күндізгі бөлімінің студенттерінің өндірісте диплом алды тәжірибені   өту туралы келісім-шартқа отыру.  01.12.2013-   30.12.2013 Когай Г.Д.
4 Филиал туралы   шартқа байланысты, кафедраның филиалының жұмысы туралы ЖШС ЗПХ «Техол» мен келісім-шартқа отыру. 01.01.2014-30.01.2014 Томилова Н.И.

Когай Г.Д.

5 ЖШС ЗПХ «Техол» өндірісінің  «Электронды картада қозғалыстағы   объектінің жүйесін құру», «Өндірістік үрдістерді   компьютерлік модельдеу және алшақтағы аудандағы байланыстың жұмысы» атты   ғылыми-техникалық конференция өткізу  01.02.2014 —   20.02.2014 Томилова Н.И.

Когай Г.Д.

6 Корпоративті   Университетінің сұранысына байланысты дипломдық жобалардың тақырыптарын құру 01.02.2014-20.02.2014 Когай Г.Д.
7 ҚарМТУ   студенттерінің мамандандырылған және дипломалды тәжірибелерін өту туралы   келісім шатта отыру 01.03.2014-30.03.2014 Когай Г.Д.

Наумова А.В.

8 ЖШС МТУ «КВАРЦ» өндірісінің «Өндірістік үрдістерді   компьютерлік модельдеу және алшақтағы аудандағы байланыстың жұмысы» атты   ғылыми-техникалық конференция өткізу 01.04.2014-20.04.2014 Томилова Н.И.

Когай Г.Д.

9  «КОМПАНИЯ   ABSOLUTE KAZAKSTAN GRAIN» ұйымының «Өндірістің   өнімдерін есептеу» атты ғылыми-техникалық конференция өткізу С 01.05.2014

по 15.05.2014

Когай Г.Д.

Томилова Н.И.

10 ЖШС МТУ «КВАРЦ» ұйымында «Радионавигациялық   жүйелермен қамтылған геоақпараттық жүйелерді құру және параметрлердің   мониторинг жүйесі» атты ғылыми-техникалық конференция өткізу 15.05.2014-25.05.2014 Когай Г.Д.

Исатаева.Г.С.

11 ЖШС «КОМПАНИЯ ABSOLUTE KAZAKSTAN GRAIN» ұйымының «Ұйымның қаражатын жобалау» атты ғылыми-техникалық конференция   өткізу. 01.06.2014 — 15.06.2014 Когай Г.Д.

Олейникова

Без рубрики