Факультет тарихы


Тау- кен-электромеханикалық (ГЭМ) факультеті 1957 жылы ашылды, ал 1958 жылы тұңғыш жиырма тау – кен инженер – электромеханиктердің түлектері шықты. 1957 жылдан1960 жылға дейін ГЭМ декандары А.М. Эпштейн, О.В. Хорошев, А.Ф. Кичигин болды. Бұл жылдары факультет құрамында жалпы және тау – кен электротехника, тау – кен машиналары және кен транспорты, тау – кен электромеханика (ГЭ) кафедралары болды..

1962 жылы жаңа мамандық  «Электрификация және тау –кен жұмысын автоматизация (ГА)» инженерлерді «тау – кен – электрик» квалификациясымен дайындау үшін ашылды. Өндірістік процестерді автоматтандыру (АПП) кафедрасы ұйымдастырылды.

Мамандықтар қатарын беруіне байланысты 1963 жылы Қарағанды политехникалық институттың Теміртау филиалында реорганизация өтті және факультет механикалық – технологиялық факультет құрамына енді.  Бірақ 1966 жылы тау – кен – электромеханикалық факультет қайта құрылды.

1969 жылы «Өндірістікэлектроника» кафедрасы құрылды, ол 1970 жылы электронды мен өлшеуіш техника (ЭИТ) және  ақпараттық – есептегіш техника (ИВТ) кафедрасына ауыстырылды.

Жүргізілген ауыстырулар 0638 – «ақпаратты беру және өңдеу процесін механикаландыру және автоматтандыру» — АИС мамандығы бойынша ақпаратты және ақпараттық жүйелерді өңдеудің автоматтандырылған әдістер облысында  Орталық Қазақстанда мамандарды дайындау міндетін қоюға мүмкіндік берді және 1975 жылы тау – кен – электромеханикалық факультет базасында автоматика және ақпараттық жүйелер (АИС) факультеті ашылды.  Факультетің деканы Деканом В.К. Донис болып тағайындалды. Факультет құрамына АПП, ЭИТ, ИВТ, өндірістік кәсіпорынды электрофикациялау (ЭПП), электротехниканың теориялық негіздері (ТОЭ) кафедралары кірді, онда 50 астам оқытушылар жұмыс істеді, олардың жартысы ғалым дәрежесі мен атақтары болды.

Бес жылдан кейін ректорат АИС факультетін электромеханикалық факультетке (ЭМФ) реорганизациялау туралы шешім қабылдады, оның құрамына  АПП, ИВТ, ТОЭ, ГЭ, ЭПП, ГМиК, ОиТСП кафедраларын қосты. Электромеханикалық факультеттің деканы доцент, т.ғ.к. Л.С. Ушаков болды, түлек ұшырушы ГА мамандығы бойынша АПП және ЭПП кафедралары; АИС мамандығы бойынша ИВТ; «Тау – кен машиналары» мамандығы бойынша ГМиК, ГЭ, «пісіру өндірісінің технологиясы» мамандығы бойынша ОиТСП кафедралары болды.

1993 жылы ҚарПТИ ректораты ИИТ, ИВТ және АИС кафедраларын құрамына кіргізе отырып жаңа ақпараттық технологиялар факультетін (ФИТ) құру туралы шешіа қабылдады. Электромеханикалық факультеттің құрамында өндірістік технологияларды автоматтандыру, электрмен жабдықтау және электротехника (1997 жылы біріктірілді), тау – кен машиналары және жабдығы  кафедралары қалды. 2004 жылы байланыстың жүйесі және технологиясы кафедрасы қосылды.

2005 жылы бакалавриат 050717 – «Теплоэнергетика» мамандығы ашылды. 2008 жылдың 1 шілдесінен бастап факультетте шығарылатын мамандықтар спектріне сәйкес энергетика, байланыс және автоматтандыру  факультетіне ауыстырылды. Электр жабдықтау мен электротехника кафедрасы энергетика кафедрасына ауыстырылды. Факультетте барлығы 87 оқытушы жұмыс істейді, 78 – і – штатты оқытушылар. Профессорлық – оқытушылық құрамында 7 доктор, 29 техника ғылым кандидаты бар.

2008 жылдыі 15 мамырынан бастап факультет деканы болып 1985 жылғы ҚарПТИ түлегі, техника ғылым докторы, энергетика профессоры  факультета Б.А. Жаутиков жұмыс істеді. Деканның орынбасары аға оқытушы Заместители В.В. Лихачев (КарПТИ 1989 ж. түлегі) және оқытушы Новикова Е.Г болды. Факультеттің хатшы қызметін Л.Б.Бейсенова атқарды.

ФЭСА –ң базалық, теориялық және арнайы студенттерді дайындаудың жоғары деңгейі олардың студенттік олимпиадаларда, ғылымиконференцияларда және сайыстарда факультеті лайықты көрсетуге мүмкіндік береді.

Бірінші Бірінші ашық республикалық сайыста  энергияны үнемдеу бойынша  және энергияның альтернативті көздері туралы жобалар бойынша «Жас мамандар» номинациясы бойынша ең үздік нәтижелерді ИЭТА оқытушылары — ӨПА кафедрасының аға оқытушысы Андреев Е.В. және энергетика кафедрасының оқытушысы Мади П.Ш көрсетті, олар бірінші және екінші орын алып, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Факультеттің Профессорлық-оқытушылық құрамы қазіргі заманғы оқытудың компьютерлік жүйесін енгізуге және білімді бақылауға бейімделген, оқу процесіне энергетика, байланыс және автоматтандыру облысында квалификацияланған инженер ретінде студенттерді өзінің болшақ мамандығына максималды жақындауға мүмкіндік беретін  күрделі имитатор – жүйесінің нақты машиналары және механизмдерін, құрылғыларын және жүйелерін енгізу және құруға бейімделген.

Факультетте тәрбие процесінде маңызды орынды спорт шаралары, және де студенттердің көркемдік өздік белсенділігі мен әр түрлі шығармашылық сайыстарға студенттердің қатысуы алады. 2001/02 оқу жылында факультет студенттердің спорттық сайыстардың қорытындысы бойынша ауысатын Кубокты жеңіп алды және осы күнге шейін Кубок біздің факултетте қалуда.

Энергетика, байланыс және автоматтандыру  факультетінде қазіргі заманғы компьютерлік техниканы, локальды есептегіш желілерді және жаңа ақпараттық технологияларды кеңінен қолдану негізінде Қазақстан Республикасының халық шаруашылығы бойынша қажетті квалификацияланған мамандарды дайындауға байланысты бакалавариат мамандығы бойынша жұмыстар жүргізілуде: «Автоматтандыру және басқару», «Жылу энергетика», «Электроэнергетика», «Радиотехника, электроника және телекоммуникация», белсенді түрде магистратура мен докторантура жұмыс істеуде.

2010 жылдың 15 қыркүйегінен бастап энргетика, байланыс және автоматтандыру факультеті (ФЭСА) энергетика, телекоммуникация және автоматика институтына (ИЭТА) ауыстырылды.

2011 жылғы маусымнан бастап қазан айының 2015 Энергетика, телекоммуникация және автоматика факультетi(ФЭАТ) Ph.D. бастаған Таткеева Ғалия Ғалымжановна.
Жылдың қазан 2015 жылдан бастап т.ғ.к., доцент Феликс Назымович Булатбаев ФЭАТ жетекшілік етеді .
Без рубрики