И.Д.Арыстанның 2003-2012 жылдары шыққан ғылыми және оқулық еңбектерінің


Рет қатары Аты Жұмыс түрі Шығарушылар мәліметі Көлемі (бет) Қосалқы авторлар
1 2 3 4 5 6
Ғылыми мақалалар мен докладтар
1 Сыртқы экономикалық саясатты аймақтық деңгейде пайдаланудың шетелдік тәжірибесі Баспалық «Ғылым және білім- «Қазақстан-2030» стратегиясының жетекші факторы» Халықаралық ғылыми конференциясының ЕҢБЕКТЕРІ Караганды, 2006ж. 4 б. Арыстан М.И.
2 Аймақтық деңгейдегі шағын және орташа бизнестің дамуына ықпал ету Баспалық «Ғылым және білім- «Қазақстан-2030» стратегиясының жетекші факторы» Халықаралық ғылыми конференциясының ЕҢБЕКТЕРІ Караганды, 2006ж. 3 б. Арыстан М.И., Жанайдарова А.А.
3 Пайдалы кенорындарын казып өндіру технологиясы Электронды оқулық №555сертификаты, КарМТУ, Караганды, 2008г. 447 б. Сағынов А.С., Смағұлов З.М., Исабеков Т.К.
4 Дүниежүзілік сауда ұйымына енудің экономикалық тиімділігі Баспалық «Ғылым және білім- «Қазақстан-2030» стратегиясының жетекші факторы» Халықаралық ғылыми конференциясының ЕҢБЕКТЕРІ Караганды, 2008ж. 3 б. Арыстан М.И.
5 ДСҰ мақүлдаған ұлттық өнім шығарушыларды қорғау әдістері Баспалық «Ғылым және білім- «Қазақстан-2030» стратегиясының жетекші факторы» Халықаралық ғылыми конференциясының ЕҢБЕКТЕРІ Караганды, 2008ж. 3 б. Арыстан М.И.
6 Желілі күрт құлама кеніштердің терең қабаттарында кен өндіру мәселелері Баспалық «Қазақстан кен- металлургия кешенінің актуалдық мәселері» (№1 Сағынов оқулары) бойынша халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы ЕҢБЕКТЕРІ 23-24 желтоқсан 2009 ж. 3 б. Смагұлов З.М., Байызбаев М.Б., Теміров Т.
7 Мамандарды арнайы пәндер негізінде өндіріс экономикасы мен экологиясын терең ұғындыру арқылы шеберлік пен адами құндылықтарға тәрбиелеу мәселелері (тау – кен мамандарын даярлау тәжірибесінен) Баспалық Қазақстан кен металлургия кешенінің актуалдық мәселері» (№1 Сағынов оқулары) бойынша халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы ЕҢБЕКТЕРІ 23-24 желтоқсан 2009 ж 4б. Арыстан М.И.
8 Кен қазбалары тұрақтылығын арттыру мақсатында жүргізілген аналитикалық зерттеулер Баспалық «Ғылым, білім және индустриядағы ақпаратты-коммуникациялық технологиялар» бойынша халықаралық симпозиум ЕҢБЕКТЕРІ. 1 бөлім,Қарағанды, 28-29 қазан 2010 ж. 2 б. Исабек Т.К.,
Демин В.В.
9 Тау-кен технологиясының негіздері Баспалық Қазақстан Республикасынын Білім және ғылым министрлігі жоғары оку орындарының студенттеріне окулык ретінде үсынады, Қарағанды, 2003 ж 142 б. З.М. Смағүлов,
И.Д. Арыстан,
Т.К. Исабек
10 Пайдалы кенорындарын қазып өндіру технологиясы Баспалық Қазақстан Республикасынын Білім және ғылым министрлігі жоғары оку
орындарының студенттеріне окулык ретінде үсынады, Қарағанды, 2006 ж
448 б. А.С.Сагынов,
З.М.Смагұлов,
И.Д.Арыстан,
Т.К.Исабек
11 Тау институтының бөлімшелеріндергі тәрбиелік жұмыс Баспалық «Ғылым және білім- «Қазақстан-2030» стратегиясының жетекші факторы»
Халықаралық ғылыми конференциясының ЕҢБЕКТЕРІ Караганды, 2011ж.
3 б. Арыстан И.Д.,
Малыбаев Н.С.,
Жунусбекова Г.Е.
12 Тақталы кенорындарын қазу жүйелері Баспалық Университеттің Ғылыми кеңесі оку тұралы ретінде бекіткен, Қарағанды, 2010 ж 127 б. З.М. Смағұлов,
И.Д. Арыстан,
Т.К. Исабек
13 Уран минералының үймелер мен кен мансаптарындағы табиғи ыдырауы Баспалық Монография, Қарағанды, 2012 ж 212 б. Арыстан И.Д.,
Исабек Т.К.,
Камаров Р.К.,
Юров В.М.,
Мехтиев А .Д.,
Хамитова А.С.
14 «Тау тұқымының және үдерістің физикасы» атты лабораториялық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар Баспалық Қарағанды, 2011 ж 21 б. И.Д. Арыстан,
М.Б. Баизбаев,
Ш.Б. Зейтинова
15 Жергілікті телімнің және көмірлі қыртыстың күрделі шарттар аясындағы зерттемесі Баспалық Қазақстан Республикасынын Білім және ғылым министрлігі жоғары оку
орындарының студенттеріне окулык ретінде үсынады, Қарағанды, 2008 ж
3 б. Арыстан И.Д.,
Баизбаев М.Б.,
Темирханов O.K.
16 Икетді қарнақтар массивпен бекітпенің бірлеснен жұмысын оңтайландығу тәсілі. Баспалық Қазақстан тау-кен журнал №12, 2012 г. 4 б. Мусин Р.А.,
Арыстан И.Д.
Без рубрики