Халықаралық қайраткерлігі


«Кеніштік аэрология және еңбекті қорғау» кафедрасы


«Кеңіштік аэрология және еңбекті қорғау » кафедраның ТМҰЖОО кафедраларымен байланыстары бар. Кафедра Калининградтың мемлекеттік техникалық университетінің жақын кафедраларымен және Мәскеулік мемлекеттік тау университетімен жұмыс істейді.
Кафедра сыртқы ЖОО ғалымдардың шақырып дәрістерді және кеңестерді оқу үшін қолданады. Ынтымақтастық келісім бойынша біздің университетіміз гет. ғ.д.., профессоры Бирюков Ю.М. келді, «Методы прогноза выбросоопасности при проведении подготовительных выработок» тақырыбна студенттерге, магистранттарғаң және КА және ЕҚ кафедрасының профессор-оқутышыларға дәрістер оқыды, Мәскеулікмемлекеттік тау университетінің д.т.н профессор Коликов К.С дәрістер оқыды, «көмірліалаптың және жұмыстың қауіпсіздігінің газсыздандыруының тиімділігі некен құдыктарда» тақырыбына және топтамасымен жұрталдында сөйледі. Осығалымдар халықаралық конференцияға » Қазақстанныңтау-металлургиялық кешені: мәселе және болашақ дамуы» араласты.

Қытайда магистранттардың тәжирибесі

2015 жылдың 3-15 желтоқсан күндері Кеніштік аэралогия және еңбек қорғау кафедрасында, студенттерге,магистранттарга, және ҚарМТУ оқытушыларына Көмір саласындағы заманауй жұмыскерлердің қауіпсіздігі туралы, дәріс курсы оқылды. Дәріс оқыған профессор, техника ғылымдарының доктары ҰЗТУ «МБҚИ» Тау-кен өндірісі мен кауіпсіздігі кафедрасының оқытушысы Коликов Константин Сергеевич. Дәрісте Қарағанды көмір бассейнінің бір қатар өзекті сұрақтары талқыланды: көмір кен орындарының жер асты өңдеу кезіндегі ең басты қауіптіліктер, көмір шахтасындағы шаң-газ режимдері, көмір шахтасындағы газодинамикалық құбылыстар, кен алынатын орындарда газсыздандыру әдістері, көмір пластарында алдын ала газсыздандыру әдістерін әзірлеу, көмір шахталарында кешенді ресурстарды меңгеру, көмірден бөлінетін метан газын жою проблемалары, көмір алу кезіндегі қоршаған ортаны қорғау, көмір-газ кен орындарын меңгеру кезіндегі дүниежүзілік тәжірбие және т.б. Кездесу барысында ҚарМТУ және ҰЗТУ «МБҚИ» арасында қарым-қатынас меморандумына қол қойылды. Сондай-ақ шақырылған қонақ А.С Сағыновтың 100 жылдығына орай ұйымдастырылған «Сағынов оқулары» VII-і Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына қатысты.

 

Без рубрики