Халықаралық жобалар


А.Сағынов атындағы ҚарТУ халықаралық жобаларға қатысуы

Халықаралық жобалар университет қызметінің ажырамас бөлігі және халықаралық стандарттар мен талаптарға, әсіресе Болон процесінің қазіргі заманғы  үрдістеріне сәйкес, жоғары білім сапасын қамтамасыз етудің негізгі құралдарының бірі болып табылады. Оқушылар мен мұғалімдердің халықаралық жобалар мен бағдарламаларға қосылуы  университет жұмысының маңызды бағыты болып есептеледі.

Әлемдік тәжірибе бүгінгі таңда білім беру саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың тиімді нысаны шет мемлекеттердің және халықаралық ұйымдардың қаражаттары есебінен толық немесе ішінара қаржыландырылатын бірлескен жобаларды жүзеге асыру болып табылады.

 

ЭРАЗМУС+ БАҒДАРЛАМАСЫ ТУРАЛЫ

Эразмус+ — Еуропалық Одақтың білім беру мен оқыту, спорт және жастар саясаты салаларындағы академиялық ұтқырлыққа, әріптестікке, жобаларға қолдау көрсетуге бағытталған 2014-2023 жж. арналған жаңа бағдарламасы.

Эразмус+ бағдарламасы білім беру мен оқыту жүйесінің тұрақты дамуы мен жаңартылуына, спорт және жастар саясатын дамытуға қолдау көрсетуге, сондай-ақ азаматтардың қабілеттерін арттыру арқылы олардың жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін арттыруға бағытталған. Жаңа бағдарлама адами потенциалға салынатын инвестициялар көлемін айтарлықтай арттыруды көздеп отыр.

Бағдарламаның Халықаралық өлшемі (яғни серіктес елдермен әріптестік) әріптестік мүмкіндігі бар жоғары білімге, жастар саясаты саласына басым көңіл бөледі. Жоғары білім беруде екі бағдарлама (Бірлескен магистерлік дәреже және Жан Моне бағдарламасы) ЕО ішкі бюджетінен қаржыланады. Басқа екі бағдарлама (кредиттік тұтастық және мүмкіндіктерді арттыру)сыртқы әріптестікті дамыту қорынан қаржыланады.

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭРАЗМУС+ ҰЛТТЫҚ КЕҢСЕСІ 

Бағдарламаның Қазақстандағы үйлестірушісі Қазақстандағы Эразмус+ Ұлттық кеңсесі болып табылады. 

Эразмус+ бағдарламасы бойынша толық ақпаратты Сіз Эразмус+ бағдарламасы туралы нұсқаулықтан таба аласыз. 

Ағылшын тіліндегі толық ақпаратты мына сайттан көруге болады:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm. 

Буклет НЭО 

http://www.erasmusplus.kz/index.php/kz/erasmus-kz-2/about-er-kz

Без рубрики