ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ


«Инженерлік кәсіпкерлік және маркетинг» кафедрасы


Инженерлік кәсіпкерлік және марктетинг кафедрасының
халықаралық серіктестік қызметі

Кафедра оқытушылары халықаралық конференцияларға белсене қатысады. Кафедра М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетімен,  мемлкетті басқару факультетінің экономикалық теория кафедрасымен, М.В Ломоносов атындағы ММУ дайындау және қайта дайындау Институтымен, РҒА басқару мәселелер Институты (Москеу қ., Ресей) тығыз шығармашылық қатынас құрайды. Серіктестік ғылыми қатынастар, әдістемелік кеңестер, стажировкалардан өту, ғылыми және оқу-әдістемелік әдебиеттермен алмасу және конференцияға қатысу сияқты әрекеттермен бейнеледі.

Сонымен қатар, экономика Институты ғылыми зерттеу саласындағы халықаралық серіктестік бойынша келесі шетел ЖОО келісім-шарттары бар:

1) Хакассиялық техникалық институтпен, «Сібірлік федералды университет» ФГОУ ВПО Филиалымен келісім-шарт құрылған. Келісім-шарт бойынша ҚарМТУ-да студенттерге дәрісті оқу және семинар өткізу үшін Хакасс техникалық университетінен доцент, э.ғ.д., ӘГП каф.меңгерушісі Бруштунов В.Н. шақырылды.

2)   Ашық саясат Институтымен (Киев қ., Украина);

3)   Тернопольдық ұлттық экономикалық университетімен (халықаралық бизнес және менеджмент факультетімен) (Тернополь қ., Украина);

4)  «Сібірлік қаржы және банктік іс академиясы» Мемлекеттік емес жоғарғы кәсіби білім беру оқу орны (Новосибирск қ., Ресей Федерациясы);

5) Техникалық университетпен «Циттау Институтымен/Герлитц» (Германия).

Каф. меңгерушісі  Стеблякова Л.П.  2006-2009 жж. Ломоносов атындағы (Мәскеу қ., Ресей) Мәскеу мемлекеттік университеті мемлекеттік басқару Факультеті «Экономикалық теория» кафедрасында докторантурада оқыды (ҚР Президентінің «Болашақ» стипендиясымен). 2010 ж. сол жерде ол экономика ғылымдарының доктор дәрежесіне ізденуші диссертациясын қорғады 05.08.01 – «Экономикалық теория».

Ермекова К. академиялық ұтқырлық

Жиенбаев М.Б. академиялық ұтқырлық

Сиразева Д.Р. академиялық ұтқырлық

2013-2018жж. доцент, э.ғ.д. Л.П.Стеблякованың шетелдік басылымдарының тізімі

2013-2018ж.ж. профессор, э.ғ.д. Г.М.Аубакированың  шетелдік басылымдарының тізімі

 

Без рубрики