График дежурства кураторов института Машиностроения


График дежурства

кураторов института Машиностроения

в студенческих общежитиях

КарГТУ и КарБК

в октябре 2012 г.

Время дежурства – с 17.00 до 20.00

Дата

Кафедра

Общежитие

КарГТУ

КарБК

01.10

ММиН

Доц., к.т.н. Ашкеев Ж.А.

Асс. Лайысов Н.Г.

02.10

ММиН

Ст. преп. Медведева И.Е.

Ст. преп. Тулегенова Ш.Н.

03.10

ММиН

Асс. Бахриденова Д.Б.

Доц., к.т.н. Квон С.С.

04.10

ММиН

Ст. преп. Шарый В.И.

Ст. преп. Жолдубаева Ж.Д.

05.10

ММиН

Доц., к.т.н. Жукебаева Т.Ж.

Ст. преп. Буканов Ж.У.

06.10

ММиН

Доц., к.т.н. Кипнис Л.С.

Асс. Смагулова Ж.Б.

08.10

ММиН

Ст. преп. Малашкевичуте Е.И.

Доц., к.т.н. Султамурат Г.И.

09.10

ММиН

Преп. Сидорина Е.А.

Преп. Щербакова Е.П.

10.10

ММиН

Доц., к.т.н. Манжурин И.П.

Ст. преп. Айткенов Н.Б.

11.10

ММиН

Ст. преп. Платонова Е.С.

Доц., к.т.н. Саркенов Б.Б.

12.10

ММиН

Асс. Бахриденова Д.Б.

Асс. Лайысов Н.Г.

13.10

ММиН

Преп. Сидорина Е.А.

Асс. Смагулова Ж.Б.

15.10

ТМ

Доц., к.т.н. Бузауова Т.М.

Ст. преп. Жукова А.В.

16.10

ТМ

Преп. Жунуспеков Д.С.

Ст. преп. Бийжанов С.К.

17.10

ТМ

Ст. преп. Жунусова А.Ш.

Асс. Ракишев А.К.

18.10

ТМ

Ст. преп. Гейдан И.А.

Асс. Мусаев М.М.

19.10

ТМ

Ст. преп. Зложинская А.В.

Доц., к.т.н. Уалиев Д.Ш.

20.10

ТМ

Преп. Нуржанова О.А.

Ст. преп. Юрченко В.В.

22.10

ТМ

Доц., к.п.н. Ерахтина И.И.

Д.э.н., проф. Сихимбаев М.Р.

23.10

ТМ

Проф., д.т.н. Шеров К.Т.

Ст. преп. Матешов А.К.

24.10

ТМ

Ст. преп. Имашева К.И.

Ст. преп.Тида О.В.

25.10

ТМ

Ст. преп. Боярский В.Г.

Доц., к.т.н. Муравьев О.П.

26.10

СиЛП

Преп. Абсатов Д.К.

Ст. преп. Мажитова Л.А.

27.10

СиЛП

Преп. Заварзина И.И.

Преп. Туганбаева А.А.

29.10

СиЛП

Ст. преп. Смаилова Б.К.

Зав. каф. Бартенев И.А.

30.10

СиЛП

Доц., к.т.н. Медеубаев Н.А.

Преп. Теленкова Е.А.

31.10

СиЛП

Преп. Абсатов Д.К.

Преп. Заварзина И.И.

 

Директор ИМ О.А. Шарая

Зам. директора ИМ по ВР В.А. Юдакова

 

Без рубрики