ЕГОРОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧТІҢ 2009-2011 жж. ішіндегі ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектерінің ТІЗІМІ


 

Р/к№ Атауы Жұмыс сипаты Баспа, журнал (атауы, нөмірі, жылы) немесе авторлық куәлік нөмірі Кө-лемі, б.т. Бірлескен авторлардың аты-жөні
1 Инженерлердің математикалық даярлығын бақылау жүйелерінің ойшылдығы мәселелері Баспа(мақала) Непрерывное профессиональное образование: междунар. сборник научных статей. – Новосибирск: САФБД, 2009. – С. 156-158 0,37 Әбдіғалықова Г.А.
2 Болашақ инженерлердің ақпараттық-математикалық даярлығы Баспа(мақала) Непрерывное профессиональное образование: междунар. сборник научных статей. – Новосибирск: САФБД, 2009. – С. 240-244 0,6 Әбдіғалықова Г.А.
3 Инженерлік білім берудегі оқытудың интерактивті әдістері Баспа(монография) Алматы: Бiлiм, 2009. – 165 б. 10,5 Ударцева С.М.,Ерахтина И.И.
4 Мысалдар мен есептердегі Visual Basic Баспа(монография) Новосибирск: ОАО «Новосибирское книжное издатель-ство», 2009, – 202 с. 25,3 Криворучко В.В.,Шпигарь Н.Н.
5 Жоғары мектеп  педагогикасы Оқу құралы Новосибирск: САФБД, 2008. – 317 с. 39,6 Скибицкий Э.Г.,Храпченков В.Г.
6 Компьютерлік модельдеу және есептеу эксперименті Оқу құралы Новосибирск: ОАО «Новосибирское книжное издатель-ство», 2009, – 173 с. 21,6 Криворучко В.В.,Шпигарь Н.Н.,Заречная О.П.
7 Нарықтық экономика жағдайларында  техникалық университеттің дамуы Баспа(мақала) «Высшее образование в России» №1, 2012 ж., 119-124 б. 0,6 Ғазалиев А.М.,В.В.Егоров.,И.В.Брейдо.
1 2 3 4 5 6
8 Professional educnion of  students as a basisof teaching and educationalprocess in higher school Баспа(мақала) Nauka I studia – 2009. – № 12 (24). – С. 56-58 0,2 Смолькина Т.П., Огольцова Е.Г.
9 Техникалық ЖОО-дағы тұлғалық-бағдарланған білім беру Баспа(монография) Алматы: Білім, 2009. – 179 б. 11,2 Огольцова Е.Г.
10 ЖОО оқытушылары мен бөлімшелерінің қызметін бағалаудың рейтинг-тік жүйесінің тиімділігі Баспа(мақала) Высшее образование сегодня. – 2010. – № 4. – С. 11-15 0,6 Ғазалиев А.М.,Брейдо И.В.
11 Шанхай ынтымақтастығы ұйымы Университетінің алғашқы жобалары шеңберінде қос диплом беру арқылы кадрларды даярлау бағдарламалары мен  магистрлік бағдарламаларды іске асыру перспективалары Баспа(мақала) Высшее образование сегодня – 2010. – № 10. – С. 6-9. 0,3 Ғазалиев А.М.,Брейдо И.В.
12 Қазақстанда кәсіптік оқыту  педагогтарын ғылыми-жаратылыстану бағытында даярлау проблемалары мен  перспективалары Баспа(мақала) Materiálý VI mezinárodní védecko-praktická conference “Aktuální vymoženosti vĕdy – 2010” (Praha). – С. 3-6 0,3 Алинова М.Ш.
13 Upbringing activity in higher educational establishment as the condion Баспа(мақала) Вестник Бурятского Государственного Университета(Педагогика). – Улан-Уде, 2010. – № 1. – С. 3-5 0,3 Смолькина Т.П.,Огольцова Е.Г.
Құю өндірісінің технологиялық және физика-химиялық процестері Оқулық(ҚР БҒМ ұсынған) Алматы: Білім, 2010. —  698 б. 44,8 Ғазалиев А.М., Рыбкин В.А.,Исин Д.Қ.
14 Машина жасау өңдірісінің технологиялық және химиялық процестері Оқулық(ҚР БҒМ ұсынған) Алматы: Білім, 2010. —  728 б. 45,5 Ғазалиев А.М., Рыбкин В.А.,Исин Д.Қ.
15 Қазақстанда кәсіптік оқыту  педагогтарын ғылыми-жаратылыстану бағытында даярлау проблемалары мен  перспективалары Баспа(мақала) Aktualni vemzenosti vedy – 2010: mezinarodni vtdecko – praktika conference. – Dill 11. – Pedagogika Politicke vedy. – Praha, 2010. – P. 3-5 0,3 Алинова М.Ш.
16 Аралық-кредиттік оқыту технологиясы Оқулық Алматы: Білім, 2010. – 481 б. 30 Аймағамбетов Е.Б., Ибышев Е.С.,Кенжебаева С.К.
17 Машина жасаудағы жаңа материалдар мен технологиялар Оқу          құралы Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, – 2010. – 158 б. 9,8 Батышев А.И.,Батышев К.А.,Белов В.Д,,

Смолькин А.А.

18 Құю өндірісінің технологиялық және физика химиялық процестері Оқулық(ҚР БҒМ ұсынған) Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2010. —  717 б. 44,8 Ғазалиев А.М.,Рыбкин В.А.,Исин Д.Қ.
19 Бакалавриатта техникалық мамандықтар студенттерін оқыту Баспа(мақала) Высшее образование в России. – 2010. – № 3. – С. 138-142 0,6 Ғазалиев А.М.,Брейдо И.В.
20 Техникалық ЖОО студенттерінің білімін бағалау Баспа(мақала) Ученый совет. – 2011. – № 3. – С. 10-15 0,6 Ғазалиев А.М,Әбдіғалықова Г.А.
21 Кәсіптік оқыту педагогының ақпараттық- технологи­ялық құзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық жүйесі Баспа(мақала) Совет ректоров. – 2011. – № 2. – С. 87-95 1,1 Готтинг В.В.,Самашова Г.Е.,Нұрмағанбетова М.С.
22 Техникалық ЖОО студенттерінің мотивациялық сферасындағы өзгерістер Баспа(мақала) Мир науки, культуры и образования. – 2011. – № 3 (28). – С. 78-81 0,5 Скибицкий Э.Г.,Огольцова Е.Г.
23 Студенттердің психологиялық ерекшеліктері және оның танымдық қызметін белсенділендіру Баспа(мақала) Alma mater (Вестник высшей школы).  М.,  2011. – № 8. – С. 19-23 0,62 Ғазалиев А.М.,Огольцова Е.Г.
24 Қарағанды мемлекеттік  техникалық университеті: инновациядағы бағыт. Баспа(мақала) Современное образование. – 2011. – № 3 (83). – С. 53-56 0,5
Без рубрики