элективті пәндер тізімі


5В050600 «Экономика» мамандығының

2012-2013 оқу жылына арналған оқу жұмыс жоспары үшін

элективті пәндер тізімі

 

Р/к№ Таңдауы бойынша компонент Кре-дит-тер саны Пәндер тізбесі
1 оқыту траекториясы —

«Әлеуметтік сферадағы және салалардағы экономика»

2 оқыту траекториясы -«Тау-кен өнеркәсібінің экономикасы» 3 оқыту траекториясы –«Құрылыс экономикасы»
1 2 3 4 5 6
Жалпы білім беретін пәндер циклі
1 Таңдауы бойынша курс 1* 2 Мәдениеттану, Педагогика, Психология
Негізгі пәндер циклі
1 Таңдауы бойынша курс 1* 3 Математиканың қосымша бөлімдері
2 Таңдауы бойынша курс 2 3 Экономикалық жүйелердегі ақпараттық технологиялар
3 Таңдауы бойынша курс 3 3 Салықтар және салық салу
4 Таңдауы бойынша курс 4 3 Ақша, несие, банктер
5 Таңдауы бойынша курс 5 3 Экономика-математикалық әдістер және модельдер
6 Таңдауы бойынша курс 6 3 Бағалы қағаздар рыногы
7 Таңдауы бойынша курс 7 3 Жобалық-сметалық іс
8 Таңдауы бойынша курс 8 3 Сақтандыру ісі
9 Таңдауы бойынша курс 9 3 Басқарушылық есеп
10 Таңдауы бойынша курс 10 3 Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметін талдау Тау-кен кәсіпорнының өндірістік-шаруашылық қызметін талдау Құрылыстағы өндірістік-шаруашылық қызметті талдау
Бейінді пәндер циклі
1 Таңдауы бойынша курс 1 3 Еңбек рыногының экономикасы Тау-кен кәсіпорнындағы еңбекті нормалау, ұйымдастыру және төлеу Құрылыстағы еңбекті нормалау, ұйымдастыру және төлеу
2 Таңдауы бойынша курс 2 3 Өнеркәсіптік өндіріс технологиясының негіздері Тау-кен өндірісінің технологиясы Құрылыс өндірісінің технологиясы
3 Таңдауы бойынша курс 3 2 Әлеуметтік сфера экономикасы Тау-кен кәсіпорнының экономикасы Құрылыс өндірісін ұйымдастыру
4 Таңдауы бойынша курс 4 3 Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау
5 Таңдауы бойынша курс 5 3 Компьютерлік бухгалтерлік есеп

2010-2011 оқу жылына арналған

050508 «Есеп және аудит» мамандығы жұмыс оқу жоспары үшін

элективті пәндер тізімі

 

р/с

Таңдауы бойынша құрауыш Кре-диттер саны Пәндер тізімі
Оқыту траекториясы 1 — 

«Кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп»

Оқыту траекториясы 2 — 

«Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп»

Жалпы білім беру пәндерінің циклі
1 Таңдауы бойынша курс 1* 1 Мәдениеттану, Педагогика, Психология
Базалық пәндер циклі
1 Таңдауы бойынша курс 1* 3 Математиканың қосымша тараулары
2 Таңдауы бойынша курс 2 3 Экономикалық жүйелердегі ақпараттық технологиялар
3 Таңдауы бойынша курс 3 3 Салықтар және салық салу
4 Таңдауы бойынша курс 4 3 Экономика-математикалық әдістер және модельдер
5 Таңдауы бойынша курс 5 3 Корпоративтік қаржы Құнды қағаздар рыногы
6 Таңдауы бойынша курс 6 3 Сақтандыру ісі Мемлекеттік бюджет
7 Таңдауы бойынша курс 7 3 Ақша. Несие. Банк Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау
8 Таңдауы бойынша курс 8 3 Жобалы-сметалық іс Стартегиялық жоспарлау
9 Таңдауы бойынша курс 9 3 Қаржылық және басқарушылық талдау Халықаралық экономика
10 Таңдауы бойынша курс 10 3 Компьютерлік бухгалтерлік есеп
11 Таңдауы бойынша курс 11 2 Практикалық аудит
Бейінді пәндер циклі
1 Таңдауы бойынша курс 1 3 Туризм және қонақ үй бизнесіндегі есептің ерекшеліктері Әлекметтік сала экономикасы
2 Таңдауы бойынша курс 2 3 Құрылыстағы есептің ерекшеліктері Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау
3 Таңдауы бойынша курс 3 2 Ауыл шаруашылықтағы есептің ерекшеліктері Басқарудың аймақтық экономикасы
4 Таңдауы бойынша курс 4 3 Саудадағы есептің ерекшеліктері Бизнесті бағалау
5 Таңдауы бойынша курс 5 3 Салық есебі

Ескерту: * – екінші жоғары білім базасында сырттай қысқартылған  оқу түрінде зерделенбейді.

Без рубрики