Элективті пәндер каталогы


5B050700 – «Менеджмент» мамандығы

 

№ р/к Таңдау бойынша құрауыш Кредит- 

тер саны

Пәндер тізбесі
Оқыту траекториясы 1- «Басқарушылық қызмет» Оқыту траекториясы 2- 

«Жобалық қызмет»

Оқыту траекториясы 3- 

«Кәсіпкерлік қызмет»

Жалпы білім беру пәндерінің циклі
1 Таңдау бойынша курс 1 2 Экономикалық ілімдер тарихы
2 Таңдау бойынша курс 2* 3 Математиканың қосымша тараулары
3 Таңдау бойынша курс 3 3 Институционалдық экономика
4 Таңдау бойынша курс 4 3 Халықаралық экономика Нобель сыйлығы лауреаттарының жұмыстарындағы экономикалық теорияның дамуы
5 Таңдау бойынша курс 5 3 Қазақстан экономикасын басқару негіздері
6 Таңдау бойынша курс 6 3 Ұйымдастыру тәртібі Маркетингтік зерттеулер және талдау
7 Таңдау бойынша курс 7 3 Банктік менеджмент және маркетинг Тәуекел менеджменті
8 Таңдау бойынша курс 8 3 Басқарудың әлеуметтік-психикалық әдістері
9 Таңдау бойынша курс 9 3 Қаржылық-шаруашылық қызметті талдау
10 Таңдау бойынша курс 10 3 Мемлекеттік қаржыларды басқару Корпоративті басқару
11 Таңдау бойынша курс 11 3 Басқару шешімдерін қабылдау
Бейінді пәндер циклі
1 Таңдау бойынша курс 1 3 Өнімнің сапасын басқару Салықтық менеджмент
2 Таңдау бойынша курс 2 3 Халықаралық менеджмент
3 Таңдау бойынша курс 3 4 Қаржылық менеджмент
4 Таңдау бойынша курс 4 3 Инвестициялық менеджмент Бағалы қағаздар нарығы
5 Таңдау бойынша курс 5 3 Бизнес – жоспарлау Дағдарысқа қарсы басқару

Ескерту:

* – екiншi жоғары бiлiмнiң базасында қысқартылған форма бойынша оқылмайды

Без рубрики