Докторлық диссертацияны қорғау туралы Юрченко Василий Викторовичтың


2015 жылы 10 желтоқсанында сағат 10.00-де Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде келесі мекен жайда: Қарағанды қ., Бейбітшілік бульвары 56, бас корпус, 339 ауд философия (PhD) докторы ғылыми дәрежесін алу үшін докторант Юрченко Василий Викторовичтың 6D071200-Машина жасау бойынша мамандығы бойынша «Тау-кен машиналарының бөлшектерiн механикалық өңдеудiң технологиялық үдерiстерiн автоматты жобалаудың жүйесi» тақырыбында докторлық диссертациясы қорғалады.
Ғылыми кеңесшілер:
Жетесова Г.С. — техникалық ғылымдарының докторы, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің профессоры;
Иванайский В.А. – техника ғылымдарының докторы, Коломна институты (филиалы) Мәскеулік мемлекеттік машина жасау университетінің «Машина жасау технологиясы және автоматты жобалау жүйелері» кафедрасының профессоры
Рецензенттер:
1. Усупов Сабий Сейтказиевич – техника ғылымдарының докторы, Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің Ә.Бүркітбаев атындағы Өнеркәсіптік инженерия институты «Стандарттау, сертификаттау және машинажасау өндірісі» кафедрасының профессоры
2. Эттель Владимир Абрамович – техника ғылымдарының кандидаты, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Ақпараттық технологиялар және қауіпсіздік» кафедрасының доцентi.

Сайта: www.kstu.kz, e-mail: v.yurchenko@kstu.kz

Ғылыми еңбектерінің тізімі

Аңдатпа

Диссертация

Без рубрики