Докторлық диссертацияны қорғау туралы Асан Әйгерім Ержанқызының


2015 жылы 18 желтоқсанында сағат 10.00-де Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде келесі мекен жайда: Қарағанды қ., Бейбітшілік бульвары 56, бас корпус, 339 ауд. философия (PhD) докторы ғылыми дәрежесін алу үшін докторант Асан Әйгерім Ержанқызының 6D071200-Машина жасау мамандығы бойынша «Алмасты бұрғы қаптамаларын технологиялық және конструктивті жетілдіру» тақырыбында докторлық диссертациясы қорғалады.
Диссертациялық жұмыс Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-дың «Стандарттау, сертификаттау және машина жасау технологиясы» кафедрасында орындалды. Диссертациялық жұмыс орыс тілінде қорғалады.
Ғылыми кеңесшілер:
1. Мендебаев Т.М. – техника ғылымдарының докторы, Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің профессоры.
2. Онищин В.П. – техника ғылымдарының докторы, профессор, РАЕН корреспондент-мүшесі, «ЭЗТАБ» тау-кен өндірістік тобының» бас ғылыми қызметкері (Санкт-Петербург қаласы, Ресей).
Рецензенттер:
1. Климов Ю.И. – техника ғылымдарының докторы, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Ақпараттық технологиялар және қауіпсіздік» кафедрасының профессоры (05.05.06 – Тау-кен машиналары).
2. Магавин С.Ш. – техника ғылымдарының кандидаты, С.С.Сейфуллин атындағы қазақ агротехникалық уневерситетінің «Технологиялық машиналар және жабдықтар» кафедрасының доценті, (05.05.06 — Тау-кен машиналары).

Сайт: www.kstu.kz, e-mail: Aigera_ask@mail.ru

Ғылыми еңбектерінің тізімі

Аңдатпа

Диссертация

Без рубрики