Докторлық диссертация қорғау туралы Шабанов Ербол Жақсылықұлы


Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде 6D070900 – «Металлургия» мамандығы бойынша  «Қарағанды бассейнінің жоғарыкүлді көмірлерінен және жоғарыкөміртекті феррохромның електерінен алынатын алюмосиликохромның балқыту технологиясын әзірлеу» тақырыбында PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін докторлық диссертацияны қорғайды. Қорғау орыс тілінде өтеді.

Жұмыс Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Нанотехнологиялар және металлургия» кафедрасында және Ж.Әбішев атындағы Химия-металлургия институтының «Металлургиялық балқымалар» зертханасында орындалған.

Ғылыми кеңесшілер:

  1. Исағұлов А.З. – техника ғылымдарының докторы, профессор, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің бірінші проректоры;
  2. Байсанов Ә.С. – техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, Ж.Әбішев атындағы Химия-металлургия институтының «Пирометаллургиялық үрдістер» зертханасының меңгерушісі;
  3. Алан Азотте – PhD докторы, Лотарингия университетінің материалдардың механика және микроқұрылымды зерттеу лабораториясының профессоры, Франция, Мец қ.

Пікір берушілер:

  1. Қалиақпаров Алтай Гиндуллинович – техника ғылымдарының докторы, Инновациялық Еуразия Университетінің профессоры, ЖШС «ERG ғылыми-зерттеу инжинирингтік орталығы» қарайтын «Металлургия және энергетика» зертханасының меңгерушісі (мамандығы 05.16.02 — Қара, түсті және сирек металдардың металлургиясы);
  2. Сариев Өтеген Рафхатұлы – техника ғылымдарының кандидаты, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, «Металлургия және тау-кен ісі» кафедрасының аға оқытушысы (мамандығы 05.16.02 — Қара, түсті және сирек металдардың металлургиясы);

Қорғау болады: 2016 жылдың 23 желтоқсанда сағат 14:00-де Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің диссертациялық кеңесінде     «Металлургия» мамандығы бойынша келесі мекен-жайда: 100027, Қарағанды қаласы, Бейбітшілік даңғылы, 56, бас корпус, «Нанотехнологиялар және металлургия» кафедрасы, 308 ауд.

Сайттың мекен-жайы: http://www.kstu.kz, e-mail: ye.shabanov@gmail.com

Ғылыми еңбектерінің тізімі

Аңдатпа

Диссертация

Шетелдік ғылыми кеңесші А. Азотте пiкipi

Ғылыми кеңесші Байсанова А.С. пiкipi

Ғылыми кеңесші Исагулова А.З. пiкipi


Без рубрики