Докторлық диссертация қорғау туралы Макат Дастан Кайратұлының


Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін Макат Дастан Кайратұлының 6D070600 – «Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау» мамандығы бойынша «Қазіргі заманғы изотопты геология тұрғысынан Орталық Қазақстанның мыс-порфирлі кенденуінің геодинамикалық және металлогендік даму заңдылығы» тақырыбында докторлық диссертациясы қорғалады.

Диссертациялық жұмыс Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау» кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

  1. Сейтмуратова Элеонора Юсуповна – геология-минералогия ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, ҚР МРА академигі Сәтпаев атынағы геологиялық ғылымдар институтының геологиялық және кен құрылымдары ғылыми тобының жетекшісі.
  2. Аршамов Ялкунжан Камалович – геология-минералогия ғылымдарының кандидаты, Коммерциялық емес акционерлік қоғам Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің «Геологиялық түсіру, пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау» кафедрасының қауымдастырылған профессоры.

Ғылыми кеңесшілер:

  1. Ермолов Петр Васильевич – геология-минералогия ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА академигі, профессор, ЖШС «Жер қойнауын кешенді игеру проблемалары институтының», «Табиғи және техногендік кендерді байыту және материалдың құрамы зертханасының» бас ғылыми қызметкер.
  2. Степанец Владимир Григорьевич – жаратылыстану ғылымының докторы RCMIR.COM компаниясының профессоры (Германия).

Қорғау 2017 жылғы 28 қараша, сағат 10.00-де Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде өтеді. Мекен жайы: 100027, Қарағанды қаласы, Бейбітшілік бульвары, 56, 2-корпусы, 302 дәрісхана.

Сайт адресі: www.kstu.kz, e-mail: dastankgtu90@mail.ru

Андатпа

Диссертация Макат Д.К.

Шетелдік ғылыми кеңесші пiкipi

Ғылыми кеңесші пiкipi

Ғылыми еңбектерінің тізімі

Сейтмуратова Э.Ю. пiкipi

Аршамов Я.К. пiкipi

 

Без рубрики