18.11.2021 ж. № 2 хаттама

Қатысқандар: Кенжин Болат Маулетович, комитет төрағасы, тәуелсіз директор; Данилов Александр Сергеевич, тәуелсіз директор. КҮН ТӘРТІБІ: «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерінің кандидатураларын келісу туралы. Баяндамашы: Жижите А., Корпоративтік хатшы;   «Қарағанды техникалық университеті» Әрі қарай оқу …

Без рубрики

21.09.2021 ж. № 1 хаттама

Қатысқандар: Кенжин Болат Маулетович, комитет төрағасы, тәуелсіз директор; Данилов Александр Сергеевич, Мусин Санат Кабиденович. КҮН ТӘРТІБІНДЕ:  «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ-тың Есептік саясатын қарау туралы. Баяндамашы: Абильтусупова А.Х., бас бухгалтер   Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ Әрі қарай оқу …

Без рубрики