Бухгалтерия

Қызметкерлер

 

Бухгалтерлік есеп ҚарТУ құрылымдық бөлімшесі болып табылады және тікелей ректорға есеп береді.

Есепке алу мынадай негізгі міндеттерді орындайды:

— ҚарТУ-дың мүліктің барлық түрлерін және мүлкін қауіпсіздігін ұтымды және экономикалық пайдалануды ұйымдастыруды және бақылауды қамтамасыз етеді;
— бухгалтерлік есептің прогрессивті нысандары мен әдістерін қолдана отырып, құжаттарды басқарудың ұтымды жүйесін қамтамасыз етеді;
— кіріс ақшаны, тауарлық-материалдық қорларды және негізгі құралдарды толық есепке алуды, сондай-ақ олардың қозғалысына байланысты операцияларды есепке алуды уақтылы көрсетуді қамтамасыз етеді;
— Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қаржы-шаруашылық қызметі туралы құжаттардың орындалуын және орындалуын қамтамасыз етеді;
— бухгалтерлік есеп және статистикалық есептерге сәйкес университеттің барлық құрылымдық бөлімшелерінің қаржы-шаруашылық қызметін талдау және тікелей жер арқылы тексеру.