Біліктілікті жоғарылату институтының директоры жөнінде дәйектеме


Біліктілікті көтеру институты

 

Камаров Р.К.

Қамаров Рымғали Құмашұлы, техника ғылымдарының кандидаты, профессор

1949 жылдың 14 наурызында Семей облысы Аякөз қаласының жұмысшылар жанұясында туды. 1976 жылы Қарағанды политехникалық институтының «Жерасты ғимараттары мен шақтылардың құрылысы» мамандығын бітіріп оған «тау-кен инженері – құрылысшысы» біліктілігі меншіктеленді. В 1980 — 1984 жж. ҚарПТИ сырттайғы аспирантурасында машықтанды. 1976 жылдан – лаборатория меңгерушісі, 1982 жылдан – аға ғылыми зерттеуші, 1990 жылдан – оқытушы, 1992 жылдан – аға оқытушы, 1998 жылдан – доцент, 2010 жылдан осы күнге дейін – А.С. Сағынов атындағы «Пайдалы кен орындарын жерасты қазып өндіру» кафедрасының профессоры. 2010 жылдың сәуір айынан осы күнге дейін — Біліктілікті жоғарылату институтының директоры.

1992 жылдың 14 мамырында «Тазартпа және даярлық жұмыстарын жүргізу кезінде күкірт құрайтын газдармен күресудің тәсілдерін жете зерттеу (мысалы Қарағанды бассейніне қарасты шақтыларда)» тақырыбына кандидаттық диссертация қорғады. 2002 жылдың 21 маусымында ҚР БҒМ ЖАК шешімімен «Пайдалы қазбаларды игеру» мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді. 2010 жылдың 2 наурызында ҚарМТУ Ғылыми кеңесінің шешімімен ҚарМТУ профессоры академиялық атағы берілді.

1994 — 1998 жж. және 2009 — 2010 жж. тау-кен факультеті деканының орынбасары. 1998 — 2003 жж. ҚарПТИ кәсіподақ комитетінің мекенжай комиссиясының төрағасы. 2003 ж. ҚР БҒМ ҰБТ және МАБ бойынша комиссия мүшесі.  2009 ж. осы күнге дейін — Қазақстан Республикасының білім жөнінде заңдамасын сақтауда және білім беру қызметін лицензияландыру ережелері мен мемлекеттік аттестациялауда ҚР БҒМ ЖОО тексеру бойынша комиссия мүшесі.  2010  ж. сәуір айынан осы күнге дейін — ҚарМТУ Ғылыми кеңесінің мүшесі. 2014 ж. ҚР БҒМ «Оқулық» Республикалық ғылыми-практикалық орталығының оқулықтарына сараптама жүргізу бойынша мүшесі. 2016 ж. ҚарМТУ ТКФ тәртіп кеңесінің төрағасы.

270-тен астам ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектердің авторы, оның ішінде 10 авторлық куәліктер мен инновациялық патенттердің, 12 ғылыми монографиялардың, ҚР Б ҒМ ұсынған 6 оқулықтардың, 20 оқулық құралдардың, 1 брошюраның және 14 электрондық оқулықтардың.

Келесі төс белгілерімен марапталынды: «1986 жылдың өнертапқыштары мен рационализаторларының үздігі» (1987), «КСРО өнертапқышы» (екі рет – 1989, 1990), «2012 жылдың ЖОО-ның үздік оқытушысы» атағының және белгісінің иегері, ҚарМТУ «Ерең еңбегі үшін» (2013), ҚарМТУ «ҚарМТУ 60 жыл» (2013), «Шахтер даңқы»  III, II, I дәрежелерімен (2013, 2014, 2015), ҚарМТУ «Академик А.С. Сағыновқа 100 жыл» (2015), ҚР БҒМ «Ы. Алтынсаринның» (2016) және «Тау-кен ғылымының үздігі» Тау-кен ғылымы Ұлттық академиясының Құрмет белгісімен (2016), ҚР БҒМ грамоталарымен (2007, 2009), Қарағанды қ. ұлттық депутаттар кеңесінің  Ленин аудандық атқарушы төрағасының Құрмет грамотасымен (1987), ҚарМТУ ректорының грамоталарымен  (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). КСРО БӨРҚ Бүкілодақ премиясының лауреаты (1987).

Қамаров Р.Қ. 2012-2017 жж. кезінде жазылған ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектердің

ТІЗІМДЕРІ

р/р

Атауы Жұмыс сипаты Шығуы жөнінде мәліметтер Көлемі (бет) Авторлары
1 2 3 4 5 6
1 Тау-кен кәсіпорындарын жобалау: Оқулық. ҚР БҒМ жоғары оқу ор-ындарының студенттеріне оқулық ретінде ұсынады (қазақ тілінде) Басылым Қарағанды, ҚарМТУ бас-пасы, 2013 ж. 322 б. Исабек Т.К.,

Қамаров Р.Қ.,

Демин В.Ф.,

Алпысбаева Н.,

Исабеков Е.Т.

2 Тау-кен кәсіпорындарының құры-лысы: Оқулық. ҚР БҒМ жоғары оқу орындарының студенттеріне оқулық ретінде ұсынады(орыс тіл.) Басылым Қарағанды, ҚарМТУ бас-пасы, 2014 ж. 260 б. Айдарова М.А., Қамаров Р.Қ.,

Баймульдин М.

3 Кендік және құрылыстық күлте-мірлітехникалық жиынтық: Оқу-лық. ҚР БҒМ жоғары оқу орында-рының студенттеріне оқулық ретінде ұсынады (орыс тілінде) Басылым Қараганды,  ҚарМТУ бас-пасы, 2014 ж. 298 б.

 

Ермеков Т.Е.,

Исабек Т.К.,

Қамаров Р.Қ.

4 Тау-кен кәсіпорындарының құры-лысы: Оқулық. ҚР БҒМ жоғары оқу орындарының студ. оқулық ретінде ұсынады (қазақ тілінде) Басылым Қарағанды, ҚарМТУ бас-пасы, 2015 ж. 279 б. Қамаров Р.Қ.,

Айдарова М.А.

5 Жерасты тау-кен жұмыстарындағы кен-тасыма машиналары және тұ-рақты қондырғылар: Оқулық (о. т.) Басылым Қарағанды, ҚарМТУ бас-пасы,  2016 ж. 287 б. Қамаров Р.Қ.,

Исабек Т.К.,

Малыбаев Н.С.

6 Жерасты кешендері құрылысының технологиясы: Оқулық (орыс ті-лінде) Басылым Қарағанды, ҚарМТУ бас-пасы, 2017 ж. 247 б. Айдарова М.А., Қамаров Р.Қ.,

 

7 Жерасты тау-кен жұмыстарын жүргізуде күкірт құрайтын газдар-ға физика-химиялық әрекет жасау: Монография (орыс тілінде) Басылым Қарағанды, ҚарМТУ ба-спасы, 2013 ж. 186 б. Дрижд Н.А.,

Қамаров Р.Қ.,

Исабек Т.К.,

Портнов В.С.

8 Көмір саласының кешенді дамуын қамтамасыз етуде газсыздандыру  жұмыстарын зерттеу және жетілді-ру жолдары: Монография (қаз.тіл.) Басылым Қарағанды, ҚарМТУ бас-пасы, 2016 ж. 167 б. Қамаров Р.Қ.,

Жайсанбаев Н.А.

9 Көмір саласының кешенді дамуын қамтамасыз етуде газсыздандыру  жұмыстарын зерттеу және жетілді-ру жолдары: Монография (орыс ті-лінде) Басылым Қарағанды, ҚарМТУ бас-пасы, 2016 ж. 242 б. Дрижд Н.А.,

Қамаров Р.Қ.,

Үсенбеков М.С.,

Ахматнуров Д.Р.

 

10 Пайдалы қазбаларды қайта өңдеу және байыту. I бөлім: Оқу құралы (қазақ тілінде) Басылым Қарағанды, ҚарМТУ бас-пасы, 2013 ж. 102 б. Қамаров Р.Қ.

 

11 Қатты жыныстарда жазық және көлбеу тау-кен қазбаларын жүргізу технологиясы: Оқу құралы (қаз. т.) Басылым Қарағанды, ҚарМТУ бас-пасы, 2014 ж. 114 б. Қамаров Р.Қ.,

Айдарова М.А.

Жерасты тау-кен жұмыстарында дайындау қазбаларын  жүргізу тех-нологиясы: Оқу құралы (қазақ тіл.) Басылым Қарағанды, ҚарМТУ бас-пасы, 2014 ж. 130 б. Қамаров Р.Қ.,

Айдарова М.А.

13 Жерасты тау-кен жұмыстарында кен орындарын қазу жүйелері: Оқу құралы (қазақ тілінде) Басылым Қарағанды, ҚарМТУ бас-пасы, 2014 ж. 186 б. Қамаров Р.Қ.
14 Кен орындарын қазуда жерасты Басылым Қарағанды, 113 б. Қамаров Р.Қ.
1 2 3 4 5 6
тау-кен жұмыстарының үдірістері: Оқу құралы (қазақ тілінде) ҚарМТУ бас-пасы, 2014 ж.
15 Тазартпа жұмыстарының оңтайлы технологиялық схемаларын таң-даудың эксперттік жүйесі. Практ. жұмыстар жинағы: Оқу құралы (қазақ тілінде) Басылым Қарағанды, ҚарМТУ бас-пасы, 2014 ж. 188 б. Қамаров Р.Қ.,

Исабек Т.К.

16 Жерасты тау-кен жұмыстарында кен орындарын ашу және дайын-дау: Оқу құралы (қазақ тілінде) Басылым Қарағанды, ҚарМТУ бас-пасы, 2014 ж. 175 б. Қамаров Р.Қ.,

Исабек Т.К.

17 Жерасты тау-кен жұмыстарының технологиясы: Оқу құралы (қазақ тілінде) Басылым Қарағанды, ҚарМТУ бас-пасы, 2016 ж. 128 б. Қамаров Р.Қ.
18 Пайдалы қазбаларды қайта өңдеу және байыту. II бөлім: Оқу құра-лы (қазақ тілінде) Басылым Қарағанды, ҚарМТУ бас-пасы, 2016 ж. 140 б. Қамаров Р.Қ.
19 Жерасты тау-кен жұмыстарында кен орындарын ашу және дайын-дау. Мультимед. электр. оқыту ба-сылымы (базалық-нұсқа қаз. тіл.). Басылым ҚарМТУ

сертификаты

№ 3628  05.03.2012 ж.

Қамаров Р.Қ.,

Исабек Т.К.,

Демин В.Ф.

20 Металдардың тоттануы  және қор-ғанысы. Мультимед. электрондық оқыту басылымы (базалық-нұсқа орыс тілінде). Басылым ҚарМТУ

сертификаты

№ 3647  05.03.2012 ж.

 

Портнов В.С.,

Тұрсынбаева А.,

Қамаров Р.Қ.,

Хамитова А.С.,

Орынғожина С.,

Әлімжанова А.

21 Жазық және көлбеу қазбаларды жүргізу технологиясы / «Жерасты тау-кен жұмыстарының техноло-гиясы» пәніне арналған слайд-дәріс (қазақ тілінде). Басылым ҚарМТУ

сертификаты

№3740  28.04.2012 ж.

 

Қамаров Р.Қ.,

Исабек Т.К.,

Қабиева С.Қ.,

Хуанған Н.

22 Металдардың тоттануы  және қор-ғанысы.  Интернет-нұсқа.  «Метал-дардың тоттануы  және қорғаны-сы» пәні бойынша оқытуда қолда-нуға рұқсат  беріледі. 5В070900 – «Металлургия» мамандығы бой-ынша (орыс тілінде). Басылым ҚарМТУ

сертификаты

№ 4331 09.04.2013 ж.

 

Портнов В.С.,

Тұрсынбаева А.,

Қамаров Р.Қ.,

Хамитова А.С.

 

23 Жерасты тау-кен жұмыстарында дайындау қазбаларын жүргізу тех-нологиясы. Мультимед. электрон-дық оқыту басылымы (базалық-нұсқа). «Жерасты тау-кен жұмыс-тарында дайындау қазбаларын жүргізу технологиясы» пәні бойы-ша оқытуда қолдануға рұқсат бері-леді. 5В070700 – «Тау-кен ісі» ма-мандығы бойынша (қазақ тілінде). Басылым ҚарМТУ сертификаты № 4339 09.04.2013 ж.

 

Қамаров Р.Қ.
24 Орташа және біртекті қатты жы-ныстарда жазық қазбаларды жүргі-зу / «Жерасты тау-кен жұмыста-рында дайындау қазбаларын жү-гізу технологиясы» пәніне арнал-ған слайд-дәріс. 5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы бойынша (қазақ тілінде). Басылым ҚарМТУ сертификаты № 4340 09.04.2013 ж.

 

 

Қамаров Р.Қ.

Дәйектеме

Тегі, аты, әкесінің аты Қамаров Рымғали Құмашұлы
Қызыметі А.С. Сағынов атындағы «Пайдалы кен орындарын жерасты қазып өндіру» кафедрасының профессоры
Академиялық мансабы 1976 жылдан – лаборатория меңгерушісі, 1982 жылдан – аға ғылыми зерттеуші, 1990 жылдан – оқытушы, 1992 жылдан – аға оқытушы, 1998 жылдан – доцент, 2010 жылдан осы күнге дейін – А.С. Сағынов атындағы «Пайдалы кен орындарын жерасты қазып өндіру» кафедрасының профессоры. 2010 жылдың сәуір айынан осы күнге дейін — Біліктілікті жоғарылату институтының директоры.
Жұмыс стажы 41 жыл
Кейінгі 5 жылдағы ғылыми-зерттеу жобалары Европиялық комиссияның білімді көзбен шолу амалдары және мәдениет бойынша агенттіктің орындаушысы болып саналады:

1. Эразмус Мундус «ARCADE – Academic rela-tionship for Central Asia with Destination Europe» (Европаға кете Орталық Азияға арнал-ған академиялық мобильділік) бағдарламасының жобасы.  Жобаның нөмірі 204282-EM-1-2011-1-IT-ERA-MUNDUS-EMA21 (Жобаның анықтамалары: S1-L10):  2011 ж. 15 шілдесінен 2014 ж. 14 шілдесі бойынша.

2. ТЕМПУС T.E.R.S.I.D. «Technical Education an Resource Savings for Industrial Development» бағдарламасының жобасы (Өнеркәсіпті же-тілдіру үшін қорларды сақтау бойынша техникалық білім) 2011 ж.  15 шілдесінен 2015 ж. 14 шілдесі бойынша.

Кейінгі 5 жылда өнеркәсіптермен ынтымақтастығы 49 тақырып бойынша «Шұбаркөл Көмір» АҚ, Қарағанды облысы бойынша экология департаменті, «Nova Цинк» ЖШС, «Соколов-Сарбай кен-байыту өндірістік бірлестігі» АҚ, «Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС, «Азимут Геология» ЖШС, «Жәйрем КБК» АҚ, «Лад-Көмір» ЖШС, ««Кварц» құрастыру-технологиялық басқармасы» ЖШС, «Абсолют Қазақстан бірлестігі» ЖШС, «Өркен» ЖШС және т.б. тыңдаушылармен біліктілікті жоғарылату бойынша курстар жүргізілді.
Патенттер және меншіктік құқығы 10 авторлық куәліктер мен инновациялық патенттердің авторы
Кейінгі 5 жылдағы маңызды жария-лаулар 10 ғылыми монографиялардың, ҚР БҒМ ұсынған 6 оқулықтардың, 16 оқулық құралдардың және 6 электрондық оқулықтардың авторы.
Кейінгі 5 жылда арнайы мекемелер-де істеген жұмыс-тары 2009 жылдан осы күнге дейін — Қазақстан Республикасының білім жөнінде заңдамасын сақтауда және білім беру қызметін лицензияландыру ережелері мен мемлекеттік аттестациялауда ҚР БҒМ ЖОО тексеру бойынша комиссия мүшесі.  2010 жылдың сәуір айынан осы күнге дейін — ҚарМТУ Ғылыми кеңесінің мүшесі. 2014 ж. ҚР БҒМ «Оқулық» Республикалық ғылыми-практикалық орталығының оқулықтарына сараптама жүргізу бойынша мүшесі.  2016 ж. ҚарМТУ ТКФ тәртіп кеңесінің төрағасы.

 

 

 

Без рубрики