Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ кітапханасында кітап қоры цифрландырылады


Оқу процесінің әдістемелік қамтамасыз етілуін арттыру университеттегі жұмыстың маңызды бағыттарының бірі болып табылады.

Барлық оқу пәндері мазмұны мен орындалуының заманауи деңгейі бар оқу-дидактикалық материалдармен жабдықталған.

Барлық оқу-әдістемелік материалдар, электрондық оқу ресурстары студенттердің еркін қол жетімділігі қамтамасыз етілген университеттің іргелі кітапханасында бар. Университет кітапханасының жалпы қоры 2 млн. сақтау бірлігін құрайды. Бұл ретте оқу процесін ақпараттандырудың ресурстық базасы негізінен ЖОО-ның профессорлық-оқытушылар құрамы әзірлеген 11 000-нан астам электрондық оқу басылымдарын құрайды.

Университет кітапханасының цифрлық ресурстарын қалыптастырудағы өзекті бағыт қордан неғұрлым талап етілетін баспа құжаттарын сканерлеу болып табылады. Кітаптарды сапалы және тиімдірек цифрландыру үшін «Элар СКАН А2-400РА» планетарлық кітап сканері сатып алынды. Планетарлық сканерлер -бұл әр түрлі баспа басылымдарын электронды түрге ауыстыруға арналған кәсіби сканерлеу жабдықтарының ерекше класы. Қолданылатын бағдарламалық жасақтама сканер, сканерленетін мазмұнды нақты уақыт режимінде көрсетуге, ақауларды жоюға, бұрмалануларды тегістеуге, сканерленген беттерді өңдеуге және цифрланған кескіндерді барлық танымал графикалық форматтарда сақтауға мүмкіндік береді. Бізде шығыс кескіні автоматты түрде танылатын PDF форматында сақталады.

Қазіргі уақытта Университет кітапханасы «Сирек кітаптар» жобасын жүзеге асыруда.  Бұл жоба кітапхана қорынан барлық сирек кездесетін кітаптарды кезең-кезеңімен цифрландыруды және олардың сандық көшірмелерін электрондық кітапханаға орналастыруды көздейді.

Сонымен, қазіргі уақытта П.И. Городецкийдің 1949 жылы жарық көрген «Тау-кен кәсіпорындарын жобалау негіздері» кітабы сканерленуде. Онда тау-кен кәсіпорындарының жобаларын жасау тәртібі, ұйымдастырылуы және әдістемесі көрсетілген. Кітапты цифрландыру үш кезеңде жүзеге асырылады: кескіндерді сканерлеу, алынған материалды өңдеу және құжатты қажетті форматқа түрлендіру.

Сандық көшірме кітапхана серверінде сақталады және электронды каталогтағы библиографиялық жазба арқылы пайдаланушы қарайды. Нәтижесінде біздің кітапхананың пайдаланушылары құнды басылымдарға қашықтан қол жеткізу мүмкіндігін ала алады.

Күн сайын іргелі кітапхана қызметкерлерінің күш-жігерімен Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ оқу процесінде және ғылыми зерттеулерде сұранысқа ие, электронды форматта алуға болатын кітаптардың саны артып келеді.  Бұл жұмыс заманауи жабдықтың — планетарлық кітап сканерінің арқасында сәтті жалғасуда.

Без рубрики