Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің магистранттары педагогикалық практикадан сәтті өтті


2023 жылдың қаңтар-ақпан айларында оқу жоспарына сәйкес ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистранттар педагогикалық практикадан сәтті өтті.

Педагогикалық практика ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистранттарға оларды ЖОО-дағы оқу және тәрбие жұмысына дайындауға, жоғары оқу орнындағы кәсіби педагогикалық қызметтің нақты жағдайларымен, педагогикалық тапсырмалардың көлемі және сипатымен, оқытушыға нақты педагогикалық қызмет көрсететін талаптармен танысуға мүмкіндік береді.

Педагогикалық практикаға жетекшілік етуді тәжірибелі оқытушылар жүзеге асырды: п.ғ.д., профессор Б.С.Исмақова; п.ғ.к., доцент В.В.Готтинг; п.ғ.к., Инженерлік педагогика орталығының басшысы Г.М.Смирнова; п.ғ.к., Академиялық мәселелер департаментінің директоры С.М.Ударцева; п.ғ.к., Машина жасау факультетінің деканы И.И.Ерахтина.

Педагогикалық практика кезінде магистранттар сабақ жүргізген студенттер олардың қызметін жоғары бағалады. Сабақтар оқытудың заманауи әдістерін қолдана отырып өткізілді. Бұл ретте практиканттар сабақ барысында студенттерді ойын технологиялары, case study, жоба әдісі және топтық пікірталас арқылы өндірістік ортаға батырды.

Педагогикалық практика үшін қорытынды баға әрбір магистрантқа қорытынды конференцияда қол жеткізілген нәтижелерді таныстырғаннан және барлық қажетті құжаттаманы тапсырғаннан кейін қойылады.

Без рубрики