Ғылыми еңбектер


 

ӘГП кафедрасының меңгерушісі Балшикеев С.Б. ғылыми еңбектері

Р/к

Атауы

Жұмыс сипаты

Баспа, журнал (атауы, нөмірі, жылы) немесе авторлық куәлік нөмірі

Кө-лемі, б.т.

Бірлескен авторлардың аты-жөні

1

2

3

4

5

6

1

Қазақстандағы мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру: мәселелер мен алғышарттар

Баспа (мақала)

Әлеуметтік және жаратылыстану ғылымдарының өзекті мәселелері: — Москва, 2011, №4. 149-154 б.

0,7

2

Қазақстандағы әлеуметтік басқарудың ақпараттық қамтамасыз ету: жетілдіру мәселелері

Баспа (мақала)

Қазіргі ғылыми жаршы. – Белгород. 2011. 2011 — № 9

0,5

3

Ақпарат және мемлекеттік басқарма: жетілдіру мәселелері және алғы шарттары

Баспа (мақала)

Әлеуметтік және жаратылыстану ғылымдарының өзекті мәселелері. – Москва, 2011 № 11. 125-130 б.

0,7

4

Мемлекет – әлеуметтік басқарманың негізгі субъектісі ретінде

Баспа (мақала)

Аль-Фараби атындағы ҚазҰУ жаршысы философия, мәдениеттану, саясаттану бөлімі. – Алматы, Қазақ Университеті, 2010, № 6. 91-93 б.

0,3.

5

Әлеуметтік басқарудағы ақпараттық қамтамасыздандыруы: жетілдіру мәселелері

Баспа (мақала)

ҚазҰУ хабаршысы. Философия, мәдениеттану, саясаттану сериясы. – Алматы, Қазақ университеті, №2. 75-77 б.

0,3

6

Тұлғаның құқықтық мәдениетін қалыптастыру жолдары

Баспа (мақала)

Ғылым, мәдениет, Білім әлемі – Горно – Алтайск, 2011 № импакт-фактор. 113-118 б.

0,7

Карасартова М.М.

 

Без рубрики