Ғылыми еңбектер


Смирнов Юрий Михайловичтің 2009-2014 жж. ғылыми және әдістемелік еңбектерінің

ТІЗІМІ

NNn/n НаименованиеАтауы Характер работыЖұмыстың түрі Выходные данныеШығу деректері ОбъемКөлемі СоавторыБіріккен авторлары
1 2 3 4 5 6
1. Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар
1 Гидравликалық дірілдеткіш-сейсмикалық модуль Баспа Ғылыми журнал «Қазақстанның тау-кен журналы» № 5, Алматы, 2009. – 20-22 б. 0,18 Кенжин Б.М.
2 Дірілдеткіш-сейсмикалық модульдің кейбір тәжірибелік зерттеу нәтижелері Баспа «Университет еңбектері» журналы, Қарағанды, ҚарМТУ. 2009 ж. –13-16 б. 0,25 Кенжин Б.М.
3 Электронды оқыту кешені Баспа «Университет еңбектері» журналы, Қарағанды, ҚарМТУ. 2009 ж. –13-16 б. 0,25 Кенжин Б.М.
4 Лява толқындарының амплитудалық спектрлері мен дисперсиялық қисық сараптамалары Баспа «Ғылыми маңызды жетістіктер» ғылыми журналы. – 13 Том, Прага (Чехия). – 2009. – 62-68 б. 0,44 Кенжин Б.М.Цай Б.Н.
5 Қарағанды көмір бассейнінің қуатты қабаттары жағдайында шахталық сейсмоакустикалық тәжірибелер жүргізу Баспа Збiрник наукових працъ «Гiрнича геологiя, геомеханiка и маркшейдерiя» (ground control in mining). – № 5. – Донецьк. – 2009. – С. 275-284 0,19 Кенжин Б.М.Сатаров С.С.Мустафин Р.К.
6 Көміртектес сілемдер мен дірілдеткіш-сейсмикалық модульдің өзара әсерінің имитациялық үлгісін зерттеу Баспа Збiрник наукових працъ «Проблеми гiрсiкого тиску» (ground control in mining). – № 17. – Донецьк. – 2009. – С. 58-66 0,56 Кенжин Б.М.
7 Бакалаврларлың физикалық білімдері туралы Баспа Ресей жоо физика кафедралары меңгерушілерінің мәжілісі 29 маусым–2 шілде 2009 ж.).  –  282–283 б. 0,19 Курочкина Т.Н.,Сон Т.Е.
8 Көмір қабаттарын геофизикалық зерттеу Оқулық(ҚР БҒМұсын) Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2009.- 256 б 16,0 Газалиев А.М.Кенжин Б.М.
9 Қысым өзгеру гидравликалық импульстік жүйе циклінің ассимметрияық коэффициентін реттеу Баспа Мерейтойлық жинақ, СДМ кафедрасының алғашқы меңгерушісі т.ғ.д., профессор Янцен И.А.-ның туғанына 75жыл толуына арналған, Қарағанды, Болашақ-Баспа, 2010. 84-86 б. 0,19 Кенжин Б.М.Журунова М.А.
10 Гидравликалық соқпалы жүйе циклы ассимметриясының коэффициенті Баспа Мерейтойлық жинақ, СДМ кафедрасының алғашқы меңгерушісі т.ғ.д., профессор Янцен И.А.-ның туғанына 75жыл толуына арналған, Қарағанды, Болашақ-Баспа, 2010. 29-31 б. 0,19
11 Техникалыхқ жоо жаратылыстану-ғылыми пәндерін қашықтықтан оқыту концепциясын дамыту Баспа «Университет еңбектері» журналы, Қарағанды, ҚарМТУ. 2010ж. –7-9 б. 0,19 Кузнецова Ю.А., Кенжин Б.М.
12 The results of «vibration-seismic-module-solid massif-disturbance» system simulation modeling. Баспа Eurasian Physical Technikal Journal, 2011-C.42-48 0,4 B.M. Kenzhin,M.A. Zhurunova
13 Төменгі жиіліктегі гидравликалық импульстік жүйені қолданудың болашақ бағыты Баспа Халықаралық ғылыми журнал журнал «Көтеру-транспорттық, құрылыс, жол, коммуналдық машиналар және жабдықтар», ҚарМТУ СДМ кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.д., профессор Қадыров А.С.-тың 60- жылдығына арналған, «Болашак-Баспа», Қарағанды 2011. – 188-197 б. 0,6 В.М.Смирнов,М.А. Журунова
14 Көміртектес сілемдер жағдайын қадағалау әдістері Оқу құралы Караганда: издательство КарГТУ, 2010.- 112 с.Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2010-  112 б 7,0 Кенжин Б.М.
15 Қрағанды көмір бассейніндегі көміртектес сілемдердің ықтимал қауіпті аймағының сейсмикалық болжам тәжірибесі Баспа УкрҒЗМИ ҰҒА ғылыми еңбектер жинағы Украина, Донецк қ.,  № 8, 2011. –  30-42 б. 0,7 Саттаров С.С.,Кенжин Б.М.,Мустафин Р.К.,Компанец А.И.
16 Қарағанды көмір бассейні шахталарындағы көміртектес сілемдерін дірілдеткіш-сейсмикалық мониторингілеу тәжірибесі Баспа Горный информационно-аналитический бюллетень. Mining informational and analytical bulletin. № 11/2011Тау-кен ақпараттық- талдағыш бюллетень 0,6 Кенжин Б.М.Стюков С.В.
17 Шахтаның сейсмоакустикалық ақпараттарын талдау және әзірлеу ерекшеліктері Баспа 9-халықаралық ғылыми-техникалық конференция ғылыми еңбектерінің жинағы.«минералдық қорлардың қазіргі заманғы технологиясын игеру». — Сібір Федералдық университеті, Ресей Федерациясы,  Красноярск қ. – 2011. –  121-127 б. 0.7 Смирнов Ю.М.
18 Көмір қабаттарындағы каналдық толқындар таралу үрдісі үлгісінің әдіс терін жетілдіру Баспа Сібір Федералдық университеті ғылыми еңбектер жинағы, Ресей Федерациясы,  Красноярск қ. – 2011. –  127-133 б. 5.0 Саттаров С.С. Смирнов Ю.М.
19 Гидросоқпалы жүйе қозғалысы режимдерін зерттеу Баспа Сібір Федералдық университеті ғылыми еңбектер жинағы, Ресей Федерациясы,  Красноярск қ. – 2011. –  178-184 б 0.19 Журунова М.А.
20 Шахталық геофизикалық зерттеулер кезінде физикалық процестерді имитациялық үлгілеу. Баспа Тау-кен ақпараттық-аналитикалықбюллетені ,0236-1493,  2011, № 6 0.6 Кенжин Б.М.,Журунова М.А., Саттаров С.С.
21 Шахтаның дірілдеткіш-сейсмикалық модулінің математикалық үлгісі Баспа Тау-кен ақпараттық-аналитикалықбюллетені0236-1493,  2011, № 12,  319 б. 0.7 Кенжин Б.М. Смирнов Ю.М. Саттаров С.С.
Без рубрики