Материалдық база


№ п/п Оқу жоспарына сәйкестендірілген дисциплина атаулары Мамандырылған аудиториялардың, кабинеттердің, лабораториялардың, жөндеу кабинттердің және т.б. атаулары (саны, шаршы.м.)
1 Мехатроника және робототехника негіздері Автоматика лабораториясы, 133 бас к., 72 ш.м; 13 стендтер, оқыту мехатронды желі, 8 компьютерлер – 28 отыратын орындарМехатроника лабораториясы, 212 бас к., 26 ш.м. 4 стендтер 8 отыратын орындар
2 Автоматика және телемеханика жүйелері Автоматика лабораториясы, 133 бас к., 72 ш.м; 13 стендтер, оқыту мехатронды желі, 8 компьютерлер – 28 отыратын орындар
3 Автоматика және телемеханиканың теориялық негіздері Компьютерлік класстар, 210 а,б, 66 ш.м. – 24  отыратын орындар (24 компьютерлер, ВЛПК, виртуалды комплекстер), 212 а, 37 ш.м, 12 компьютерлер– 12  отыратын орындар
4 Автоматиканың элементтері және құрылғылары Автоматика лабораториясы, 133 бас к., 72 ш.м; 13 стендтер, оқыту мехатронды желі, 8 компьютерлер
5 Технологиялық процесстер түрінде автоматтандыру Автоматика лабораториясы, 133 бас к., 72 ш.м; 13 стендтер, оқыту мехатронды желі, 8 компьютерлер
6 Технологиялық комплекстерді аавтоматтандыру Автоматика лабораториясы, 133 бас к., 72 ш.м; 13 стендтер, оқыту мехатронды желі, 8 компьютерлер
7 Мехатронды орындаушы жетек Автоматика лабораториясы, 133 бас к., 72 ш.м; 13 стендтер, оқыту мехатронды желі, 8 компьютерлерМехатроника лабораториясы, 212 бас к., 26 ш.м. 4 стендтер
8 Автоматтандырудағы мехатронды объекттер Автоматика лабораториясы, 133 бас к., 72 ш.м; 13 стендтер, оқыту мехатронды желі, 8 компьютерлер. АЭЖ лабораториясы, 137 – 77 ш.м, 12 стендтер,  5  компьютерлер.
9 Сызықты жүйенің  автоматты реттеу  теориясы АБТ лабораториясы, 134 бас к. 134 – 60 ш.м., (6 стендтер) -30 отыратын орындар,Компьютерлік класстар, 210 а,б, 66 ш.м. (24 компьютерлер, ВЛПК, виртуалды комплекстер)
10 Сызықты емес жүйенің  автоматты басқару  теориясы АБТ лабораториясы ,134 бас к. , 60 ш.м, (6 стендтер)Компьютерлік класстар, 210 а,б, 66 ш.м. (24 компьютерлер, ВЛПК, виртуалды комплекстер)
11 Метрология және өлшеу ИИТ лабораториясы, 134а – 42 ш.м. (6 оқ.-өлш. комплекстер) 30 отыратын орындар.  Автоматика лабораториясы, 133 бас к., 72 ш.м; 13 стендтер, оқыту мехатронды желі, 8 компьютерлер.
12 Ақпараттық құрылғылар мен жүйелер ИИТ лабораториясы, 134а – 42 ш.м. (6 оқ.-өлш. комплекстер) 30 отыратын орындар.  Автоматика лабораториясы, 133 бас к., 72 ш.м; 13 стендтер, оқыту мехатронды желі, 8 компьютерлер.
13 Ақпаратты өңдедудің техникалық тәсілдері ИИТ лабораториясы, 134а – 42 ш.м. (6 оқ.-өлш. комплекстер) 30 отыратын орындар.  Автоматика лабораториясы, 133 бас к., 72 ш.м; 13 стендтер, оқыту мехатронды желі, 8 компьютерлер.
14 Моделдеудің программалық тәсілдері Компьютерлік класстар, 210 а,б, 66 ш.м. (24 компьютерлер, ВЛПК, виртуалды комплекстер), 212 а, 37 ш.м, 12 компьютерлер
15 Басқару мен тексеру объектілері Компьютерлік класстар, 210 а,б, 66 ш.м. (24 компьютерлер, ВЛПК, виртуалды комплекстер), 212 а, 37 ш.м, 12 компьютерлер
16 Электроника Компьютерлік класстар, 210 а,б, 66 ш.м. (24 компьютерлер, ВЛПК, виртуалды комплекстер), 212 а, 37 ш.м, 12 компьютерлер
17 Цифрлік техника Компьютерлік класстар, 210 а,б, 66 ш.м. (24 компьютерлер, ВЛПК, виртуалды комплекстер), 212 а, 37 ш.м, 12 компьютерлер.  МПС лабораториясы, 108, 4к. – 52ш.м. (7 стендтер)
18 Объект-негізделген программалау методологиясы Компьютерлік класстар, 210 а,б, 66 ш.м. (24 компьютерлер, ВЛПК, виртуалды комплекстер), 212 а, 37 ш.м, 12 компьютерлер
19 Ақпарттың қолданбалы теориясы Компьютерлік класстар, 210 а,б, 66 ш.м. (24 компьютерлер, ВЛПК, виртуалды комплекстер), 212 а, 37 ш.м, 12 компьютерлер
20 Программалаудың технологиясы Компьютерлік класстар, 210 а,б, 66 ш.м. (24 компьютерлер, ВЛПК, виртуалды комплекстер), 212 а, 37 ш.м, 12 компьютерлер
21 Басқару объектісін моделдеу және ұқсастыру Компьютерлік класстар, 210 а,б, 66 ш.м. (24 компьютерлер, ВЛПК, виртуалды комплекстер), 212 а, 37 ш.м, 12 компьютерлер
22 Автоматтандыру объектісінің мәліметтер базасы Компьютерлік класстар, 210 а,б, 66 ш.м. (24 компьютерлер, ВЛПК, виртуалды комплекстер), 212 а, 37 ш.м, 12 компьютерлер
23 АТМС  объектісінің мәліметтер базасы Компьютерлік класстар, 210 а,б, 66 ш.м. (24 компьютерлер, ВЛПК, виртуалды комплекстер), 212 а, 37 ш.м, 12 компьютерлер
24 Мехатронды объектісінің мәліметтер базасы Компьютерлік класстар, 210 а,б, 66 ш.м. (24 компьютерлер, ВЛПК, виртуалды комплекстер), 212 а, 37 ш.м, 12 компьютерлер
25 Шынайы уақыттың операциондық жүйесі Компьютерлік класстар, 210 а,б, 66 ш.м. (24 компьютерлер, ВЛПК, виртуалды комплекстер), 212 а, 37 ш.м, 12 компьютерлер
26 Автоматтандырылған жобалау жүйесі Компьютерлік класстар, 210 а,б, 66 ш.м. (24 компьютерлер, ВЛПК, виртуалды комплекстер), 212 а, 37 ш.м, 12 компьютерлер
27 Өндірістік контроллерлер ЛККС , 106, 4 к., 55 ш.м., 12 компьютерлер, 6 стендтер —  20 отыратын орындар.МПС лабораториясы, 108, 4к. – 52ш.м. (7 стендтер)
28 Басқару жүйесіндегі микропроцессерлік комплекстер ЛККС , 106, 4 к., 55 ш.м., 12 компьютерлер, 6 стендтер
29 Бөлінген басқару жүйедегі қолданбалы ПО МПС лабораториясы, 108, 4к. – 65ш.м .(7 стендтер)
30 Есептеуіш желі және жүйе ЛККС , 106, 4 к., 55 ш.м., 12 компьютерлер, 6 стендтер
31 Автоматикадағы жүйенің комплекстік құрылғылар МПС лабораториясы, 108, 4к. – 65ш.м .(7 стендтер)
32 Программа-техникалық комплекстер ЛККС , 106, 4 к., 55 ш.м., 12 компьютерлер, 6 стендтер
33 Автоматтандырылған электржетек АЭЖ лабораториясы, 137 – 77 ш.м, 12 стендтер,  5  компьютерлер – 30 отыратын орындар.  Компьютерлік класстар, 210 а,б, 66 ш.м. (24 компьютерлер, ВЛПК, виртуалды комплекстер), 212 а, 37 ш.м, 12 компьютерлер
34 Электромеханикалық жүйелер АЭЖ лабораториясы, 137 – 77 ш.м, 12 стендтер,  5  компьютерлер.  Компьютерлік класстар, 210 а,б, 66 ш.м. (24 компьютерлер, ВЛПК, виртуалды комплекстер), 212 а, 37 ш.м, 12 компьютерлер
Без рубрики