Басты


Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті Қазақсатан Республикасы жоғарғы оқу орындары арасында ең көне және белгілі болып табылады. Ол тіршілік әрекеті қауіпсіздігімен қоса басқада салалар үшін ғылыми-педагогикалық кадрлер, мамандар дайындауда өзінің жоғарғы ұстанымын бекітіп және дәлелдеп келе жатыр.

Жаңа білім беру конценциясына сәйкес, «Рудничная аэрология и охрана труда» кафедрасында 5В073100 «Қоршаған ортаны қорғау және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі» мамандығы мен 6М073100 «Қоршаған ортаны қорғау және тіршілік әрекетінің қауіпсіздіг» магистратура бойынша оқыту жүргізіледі.

«КА және ЕҚ» кафедрасы соңғы жылдар шамасында ҚР БҒМ рейтингісі бойынша бірінші орынды иеленіп отыр және Қазақстан Республикасының басты мамандығы. «КАжәнеЕҚ» кафедрасы әрдайым жоғарғы дәрежелерге ұмтылады, халықаралық білім беру мен ғылыми-зерттемелік жұмыстары бойынша барлық мамандықтар мен студенттерді біріктіреді.

Кафедраның басты мақсаты бәсекеге қабілетті мамандар дайындау болып табылады. Кафедра интеллектуалды және кәсіби қоғамына жаңа білім беру бойынша мамандар дайындау жолы арқылы үлесін қосады.

Кафедра мақсаты халық шаруашылығының барлық саласында, мемлекеттік қадағалау мен еңбек қорғау, ғылыми-зерттемелік ұйымдарда, колледж, ЖОО үшін квалифмкациялы жұмыс жасау үшін қажет жоғарғы квалификациялы мамандарды

кафедра басты талабы оқу пәндерін өндірістік деңгейдегі жаңа ғылыми технологиялық талаптарға сай оқыту материалдарымен қамтамассыз ету

Без рубрики