Басты


«Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының мақсаты болып инженердің (зерттеушінің) инновациялы ойлау стилімен және білімнің жүйелі пайдалану негізінде көлік саласының тапсырмаларын өзі шеше алатындай етіп толық дамуын қамтамасыз етуге жағдай жасау.

«Өнеркәсіптік көлік» кафедрасы келесідей бағыттармен дайындық жүргізеді:
1. 5B090100 «Тасымалдауларды, қозғалысты басқару және көлікті пайдалану» мамандығы бойынша  қызмет көрсету саласындағы Бакалавры. Оқу барысында қызмет көрсету саласындағы бакалаврлары келесі дағдыларды игереді:
— өндірістің жаңа технологияларын өз бетінше игеру;
— өнімнің, табыстың өзіндік құнының пайдалану шығындарын анықтау;
— мақсатқа жетудің тиімді әдістері мен технологияларын таңдау және жүйе (кәсіпорынның, ұйымның, цехтың) мақсаттарының декомпозициясын жүргізу;
— өндірісті ұйымдастыру деңгейі мен технологиясын, күйін талдау;
— компьютерлік және ақпараттық техниканы қолдану;
— тиеп-түсіру техникасын немесе оның жеке агрегаттары мен механизмдерін есептеу және конструкциялау.

2. 6М090100 «Тасымалдауларды, қозғалысты басқару және көлікті пайдалану» мамандығы бойынша ғылым Магистрі. Оқу барысында ғылым магистрлері келесі дағдыларды игереді:
— ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізудің жалпы ғылыми әдіснамасын, логикасы мен технологиясын, ғылыми өнімнің әр түрлерінде оның нәтижелерін рәсімдеу шеберлігін қолдану;
— педагогикалық қызмет;
— жобалық-іздестіру;
— кәсіптік, ғылыми-зерттеу, педагогикалық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті көлемде шет ел тілдерін қолдану.

«Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының келесі даму болашағы бар:

1. Студенттер мен магистранттардың ұялы академиялы Бағдарламамен оқыту (шет ел ЖОО-мен студенттер мен магистранттардың ауысымы).
2. Студенттер мен магистранттардың шет мемлекеттерінде стажировкадан өту.
3. Мамандық пәндері бойынша шет мемлекеттерінің ғалымдарын дәріс оқуға шақырту.
4. ПОҚ шет мемлекеттерінде стажировкадан өту.
5. Жоғары квалификациялы ғылыми кадрларды даярлау мақсатымен инновациялы ҒЗЖ қатысу.

Без рубрики