Басты


Н.А.Назарбаев Қазақстан Республикасының бірінші президентінің ЖОО — Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті (ҚарМТУ), Қазақстан Республикасының бұрыннан келе жатқан көне және белгілі жоғарғы оқу орындарының бірі болып келеді. Барлық салада, оның ішінде геологиялық барлау саласында ғылыми және ғылыми- мұғалімдік кадрлерді  дайындауда алдынғы позицияларын дәлелдейді.

Қазақстанның барлық жоғарғы оқу орындары өткен білімнің жаңа концепцияларына сәйкес, Тау-кен факультетты, «Геология және геофизика» кафедрасында 5В070600  «Геология және пайдалы кен орындарын барлау» мамандығы бойынша бакалавриатта, 6M070600  «Геология және пайдалы кен орындарын барлау», 6М074700 «Геофизикалық әдіспен пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау» мамандығы бойынша магистратурада, 6D070600  «Геология және пайдалы кен орындарын барлау» мамандығы бойынша докторантурада білім беру жүргізіледі.

Кафедра мақсаты- білім алысымен өндіріске кіретін геология-геофизикалық, мұнай-газ саласы талап ететін және ғылыми-зеттеу, жобалау мекемелеріне, колледждерге және жоғарғы оқу орнына кажетті жоғарғы-классификациялық мамандарды дайындау.

Кафедра мақсаты,қазырғы заманғы өндірістің және ғылыми техника талаптарына сәйкес, жаңа технологияларды пайдаланып білім беруді  қамтамасыз ету.

Без рубрики