Академиялық ұтқырлық туралы бұйрықтар


ҚарМУ-дың 01.09.2020 ж. ұтқырлық туралы бұйрығы (РЭТ-18-1)

ҚарМУ-дағы ұтқырлық туралы бұйрық 17.01.2022 (РЭТ-20-1)

ҚарМУ-дың 18.01.2021 ж. ұтқырлық туралы бұйрығы (РЭТ-19-1)

20.01.2021 ж. ОҚМУ ұтқырлық туралы бұйрық (Нағашбек және Әбілқаш)

Без рубрики