Студенттер мен магистранттардың академиялық ұтқырлығы. «Химия және химиялық технологиялар» кафедрасы