Ақпараттық хабарламаАҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеттің Республикалық ғылыми-техникалық журналы «Университеттің еңбектері – Труды Университета» ҚР БҒМ білім және ғылым саласында бақылау Комитетімен диссертациялардың негізгі нәтижелерін жариялауға ұсынылған басылымдардың тізіміне кіреді.

Қазақстан Республикасындағы білім берудің үш деңгейлі жүйеде негізделген жоғары мектеп реформасының және ғылыми аттестациялау нәтижелері Болон үдерісінің ұйымдастыру принциптеріне сәйкес: академиялық мобилділік, халықаралық ауысу, екі дипломдық білім, бакалаврлар, магистранттар, PhD-докторанттар оқытудың траектория көптігі, дистанциялық оқыту жүйесінің дамуы универсиет өмірінің барлық салаларына, сонымен қатар журналдағы мақалалар мазмұнына жағымды әсер етеді.

Болон үдерісінінің шеңберінде Жоғары мектеп мәселелері, мамандандырылған бағдарламалық-аппараттық комплекс және телекоммуникациялық құралдар негізінде кәсіби білімнің инновациялық дамуы, географиялық шеңберде шетелмеген қашықтық білім жүйесінің келесі құруымен Қазақстан Республикасы мен жақын және алыс шетелдің жоғары мектеп орындарының ғалымдары мен оқытушыларын біріктіретін платформа болды.

Ресей, Германия, Чехия, Жапония, Қытай және басқа мемлекеттердің әріпестерімен ғалымдар, оқытушылар, студенттер, магистранттар және докторанттардың халықаралық байланыстары, ҚарМТУ-дың «Синергия», «ТЕМПУС», УШОС сияқты халықаралық бағдарламаларға қатысуы мысал болып табылады.

ҚарМТУ магистратурасы мен МЭИ- Festo институтындағы (Автоматтандыру мен басқару мамандығы бойынша) екі дипломдық білім алудың практикалық тәжірибесі «Синергия» юағдарламаның іске асырудың негізінде алынды.

«МЭИ» Ұлттық зерттеу университеті мен РФ Бірінші Президент Ельцин Б.Ф. атындағы Орал федералды университетінде ШЫҰУ бағдарламасы бойынша университеттің ӨПА кафедра магистранттарының сесместрлік оқуы өтті.

Қазақстан Республикасы, ТМД мемлекеттерінде және алыс шетелде танымал ғалымдар PhD- докторанттардың дайындығын бастады:

Геотехнология мен тіршілік әрекетінің саласында:

ҚР ҒҰА академигі Ғазалиев А.М., профессор Дрижд Н.А., Портнов В.С., Низаметдниов Ф.К., Исабек Т.К., Ибраве М.К., Серых В.И.;

Металлургия мен машина жасау саласында: профессор Исағұлов А.З., Жетесова Г.С., Глотов Б.Н., Николаев Ю.А.;

Құрылыс, көлік және экономика саласында: профессор Байджанов Ж.О., Бакиров Ж.Б., Малыбаев С.К.; Қадыров А.С., Ахметжанов Б.А., Стеблякова Л.П.;

Автоматтандыру мен электр энергетикасы саласында: профессор Брейдо И.В., Фешин Б.Н.;

Жоғары мектеп мәселелері саласында: профессор Егоров В.В., Пак Ю.Н.

Өздерінің ғылыми жетістіктері мен басылымдармен, сапамен, мәдениет пен журналдың оның қазіргі уақыт пен қалыптасу уақытында басылатын мақалалардың инновациялық бағытымен, университет ғалымдары журналға жаңа ерекшелік пен сапаға ие болуға көмектесті.

ЖШС «Ғылыми-техникалық ақпараттың ұлттық орталығы» «Университетінің еңбектері — Труды университета» ғылыми журналының 2009 ж-ға импакт-факторын анықтады, ол Қазақстандық цитаталау базасы бойынша 0.063 тең болатындай көлем болды. Журналдың рейтингін одан әрі көтеру үшін ғалымдардың кең ортасына электронды түрде, кейін қатты вариантта ағылшын версиясы шығады.

Қазіргі кезде шынында ұсынылатын мақалалардың қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде үштұғырлық формасы бар.

Журналдың тақырыптық бағыты материалдарды жариялауда келесі бөлімдер бойынша анықталды:

1. Жоғары мектептің мәселелері.

2. Машина жасау. Металлургия.

3. Геотехнологиялар. Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі.

4. Құрылыс. Көлік. Экономика.

5. Автоматтандыру. Энергетика. Информатика. Басқару.

6. Ғылыми хабарлама.

7. Түйіндеме (орыс, қазақ, ағылшын тілдерінде)

8. Ақпараттық хабарлама.

9.“Труды университета” журналына мақала дайындау мен ұсыну ережелері

Журнал иесі:

ҚР БҒМ «Қарағанды мемлекеттік техникалық университет» шаруашылық жүргізу негізінде Республикалық мемлекеттік кәсіпорны

 Журнала тарату аймағы: Қазақстан Республикасы, ТМД мемлекеттері.

ҚарМТУ пошта мекен-жайы:100027 Қарағанды, Бейбітшілік алаңы, 56,

тел: (8-7212)-56-51-92; факс: (8-7212)-56-03-28.

Журнал жылына 4 рет келесі айлардың соңында шығады:  наурыз; маусым;   қыркүйек; желтоқсан.

Редакциямен байланысу мекен-жайы:

100027, Қарағанды, қ. Нұрсұлтан Назарбаев, 56, IV корп., ауд. 107, «Труды университета» журналының редакциялық кеңесінің жауапты хатшысы, т.ғ.д., ҚарМУ ӨПА кафедрасының профессоры Фешин Борис Николаевич.

Адрес e-mail: b.feshin@kstu.kz, bfeshin@mail.ru

Тел.: (8-7212)-56-53-25

“Труды университета” журналына мақала дайындау мен ұсыну ережелері

Журналдың мұрағаты «Университет Еңбектері-Труды университета»

 

 

Без рубрики