аңдатпа


“Автоматтандырылған оқыту кешендерінде білімді бақылаушы ақпараттық жүйе құру принциптері мен әдістері” мақаласына аңдатпа

Айтылмыш мақалада бөлу автоматтандырылған оқыту жүйесінің ұйымының әдістері және білімнің тексерісінің жүйесінің құрылысының ортақ ұстанымының зерттемесі бас негіз жауаптың саралау сарапшылығының қалыбының оқыту зерттеу. Келесі тапсырмалар қойылған: автоматтандырған оқыту жүйенің саралау және оның дамуының үрдістерінің, талаптың басын ашу, нешінші сияқты арнайы, ара компьютерлік жұмысқа деген бейімділік бағдарламалық қамсыздандыруға көрсетілген, саралау және жауаптың тексеру сарапшылық әдіс зерттеме оқыту, ҮАОЖ компоненттері алгоритмдік қамсыздандыру зерттеме математикалық және бағдарламалық, ұсыну әдіс қолдану тәжірибелік растама болған.

Без рубрики