ӘГП кафедрасының оқу пәндерінен 2012-2013 оқу жылының  көктемгі семестрдегі СОДЖ графигі

 

 

Пәні

Күні

Уақыт

Корпус,

аудитория

Тобы

Оқытушы

Философия

дүйсенбі

1505-1650

 

 

1700-1845

числ.

1-223

БТ,СТ-11-2,НВП-11-2

БТ,СТ-11-2,НВП-11-2(числ)

Джалилов К.Ш.

Философия

сейсенбі

1505-1650

 

1700-1845

числ

1-223

ПО-11-5,ПО-11-4

ПО-11-5,ПО-11-4(числ)

Джалилов К.Ш.

Философия

бейсенбі

1505-1650

 

1700-1845

числ

1-223

ПО-11-3

 

ПО-11-3(числ)

Джалилов К.Ш.

Саясаттану

 

сәрсенбі

1505-1650

числ

 

 

1700-1845

числ

1-223

ПС-11-2,БТ-11-2(чис)

ПС-11-2,БТ-11-2(чис)

Сиводедова А.В.

Саясаттану

сәрсенбі

1310 -1455

знамен

1-223

 

МВ-11-2,ГМ-11-2(знамен)

Сиводедова А.В.

 

 

Саясаттану

бейсенбі

1055-1240

числ

1-223

МВ-11-2,ГМ-11-2(числ)

Сиводедова А.В.

Саясаттану

бейсенбі

1405-1455

1600-1650

1-229

ОП-11-1,2,3,4,АРХ,ПСК-11-1,ИЭ-11-1,ПО,НВП-11-1

Нугман Б.Г.

 

Философия

 

 

жұма

 

 

1505-1750

 

 

 

1-239

 

 

 

ОПИ-2-12,Э-2-12,СКС-2-12,УиА-2-12

Ушакова К.В.

 

Философия

бейсенбі

1310 -1455

1505-1555

 

1-227

СКС,ЧС-11-2,МВ-11-2

Беркинбекова А.М.

 

Философия

жұма

1310 -1455

1505-1555

 

1-227

ПСК-11-2,АРХ-11-2,С-11-2,3

Беркинбекова А.М.

 

Әлеуметтану

сәрсенбі

1700-1845

1-220

ПО-11-3,4

Огольцова Е.Г.

 

Әлеуметтану

жұма

1505-1650

 

1-220

ПО-11-5,НВП-11-2

Огольцова Е.Г.

 

Құқық негіздері

сейсенбі

1505-1650

 

1-225

НВП-11-1,ОПИ,СТ

Мусаева Ж.Т.

 

Құқық негіздері

сәрсенбі

900-1045

 

1-210

 

ТС,ГМУ-11-1

Мусаева Ж.Т.

 

Құқық негіздері

сейсенбі

1700-1845

 

1-210

 

ГД-1,2,3

 

Мусаева Ж.Т.

 

Құқық негіздері

сәрсенбі

1700-1845

 

1-210

МФ-09-1,2,3

Мусаева Ж.Т.

 

Әлеуметтану

сәрсенбі

1505-1650

 

1-210

НВП-11-2

Сабденова В.Т.

 

Әлеуметтану

сәрсенбі

1700-1845

 

1-210

ПО-11-3,4,5

Сабденова В.Т.

 

Әлеуметтану

бейсенбі

1505-1650

 

1-210

Э-12-2,УиА-12-2,СКС-12-2

Сабденова В.Т.

 

Саясаттану

дүйсенбі

1505-1650

 

1-210

СиБ,ИС,УиА-12-2,АРХ-11-3

Сабденова В.Т.

 

Саясаттану

дүйсенбі

1600-1655 1700-1845

 

1-210

ТТ,ВТ-11-2,3

Сабденова В.Т.

 

Саясаттану

бейсенбі

1505-1655

1700-1845

1-210

НВП-11-2,ПО-11-3,4,5

Сабденова В.Т.

 

Саясаттану

сейсенбі

1310 -1455

 

1-225

МАШ-11-4,МАШ-11-5

Гинкель Т.А.

Саясаттану

сәрсенбі

1505-1555

 

1-225

МАШ-11-4,МАШ-11-5

Гинкель Т.А.

Саясаттану

жұма

900-1045

 

1-225

АиУ-11-3,4

Гинкель Т.А.

Саясаттану

сәрсенбі

1310 -1400

 

1-225

АиУ-11-3,4

Гинкель Т.А.

Саясаттану

дүйсенбі

900-1045

 

1-225

МЕТ-11-3,4

Гинкель Т.А.

Саясаттану

бейсенбі

1055-1145

1-225

МЕТ-11-3,4

Гинкель Т.А.

Саясаттану

жұма

1505-1650

 

1-225

ГД-11-3,4

Гинкель Т.А.

Саясаттану

сәрсенбі

1310 -1400

 

1-225

ГД-11-3,4

Гинкель Т.А.

Саясаттану

дүйсенбі

1505-1650

числ

1700-1845

знам

1-229

МАШ-11-1,2(числ) МАШ-11-1,2(знам)

Сулейменова М.Ж.

Саясаттану

сейсенбі

1505-1650

 

1700-1750

числ

1-229

МЕТ-11-1,2

 

МЕТ-11-1,2(чис)

Сулейменова М.Ж.

Философия

дүйсенбі

1505-1650

1700-1750

 

1-210

ПО-11-1,2

Толеуова М.О.

Философия

сәрсенбі

1505-1650

1700-1845

 

1-210

НВП,БТ,СТ-11-1

Толеуова М.О.

Философия

бейсенбі

1055-1240

числ

1-210

СКС-12-1,ОПИ-12-1(чис)

Тусупбеков Ж.А.

Философия

сәрсенбі

1310 -1455

 

1-203

СКС-12-1,ОПИ-12-1

Тусупбеков Ж.А.

Құқық негіздері

бейсенбі

1505-1650

1700-1750

1-203

МФ,МЕТ-09-3,4,5,6

Сейдинова М.А.

Құқық негіздері

бейсенбі

1310 -1455

1505-1555

 

1-203

ВТ,ТТ-09-2,3

Сейдинова М.А.

Саясаттану

дүйсенбі

1310 -1455

 

1-210

АиУ-12-2,РЭТ-12-3,С-12-2

Ахонина В.Г.

Саясаттану

сәрсенбі

1310 -1455

 

1-210

Мет,Маш,ГМУ,МЕН,ВТ-12-23,4

Ахонина В.Г.

Саясаттану

сәрсенбі

1505-1650

 

1-210

ГМ,ГиК,РЭТ-11-1,2

Амирхан Б.А.

Саясаттану

сейсенбі

1310 -1455

1-225

ТТ,ГД-11-1,2

Шаймуханова С.Д.

Саясаттану

сейсенбі

1505-1650

 

1-225

С,ИС,ПС,ПСК-11-1

Шаймуханова С.Д.

Саясаттану

сейсенбі

900-1045

 

1-229

ГПР-11-2,3

Марченко К.С.

Саясаттану

сейсенбі

1055-1240

 

1-229

ГиК-11-2

Марченко К.С.

Саясаттану

бейсенбі

1310 -1455

1-229

РЭТ-11-3

Марченко К.С.

 

 

Без рубрики