Жоспар «Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлаудың геофизикалық әдістері» кафедрасының 2012-2013 оқу жылының ғылыми-зерттеу жұмыстары

Шаралар Орындалу мерзімі Жауапты жетекші
1. ҒЗЖ орындалуы
1.1 Жоғарғы мектеп проблемалары
6М074700 «Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлаудың геофизикалық әдістері» мамандығының магистранттары мен оқытушысының өздік жұмысын ұйымдастыру әдісі мамыр2013 ж Пономарева М.В.,Пак Д.Ю.,

Токушева Ж.Т.,

Кафедраның ПОҚ

1.2 Пайдалы қазбалар кен орындарын геофизикалық байқап көру
1.2.1 Пайдалы қазбалар кен орындарын байқап көруде рентгенорадиометриялық әдісті қолдану маусым 2013 ж. Портнов В. С.,Пак Ю.Н.
1.2.2 Түрлі-түсті және асыл металлдар кенінің сапасын басқару үшін геофизикалық әдістер кешенін дайындау маусым 2013 ж. Портнов В. С.
1.2.3 Көмір қабаттарының бөлшектеу зоналарының сейсмикалық локациясы маусым 2013 ж. Портнов В. С.,Боченин Ю. В.
1.2.4 Көмір сапасын ядролы-геофизикалық бағалау сипаттамасын оптималдау маусым 2013 ж. Пак Ю.Н.,Пономарева М.В.
1.3 «TEMPUS» бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары:«Eco-Engineering – environmental processing and sustainable use of renewable recourses and bio-waste» (Эко-Инжиниринг – қайта шығарылатын ресурстарды және биологиялық қалдықтар тұрақты дамуы және қоршаған ортаның жағдайы туралы ақпаратты өндеу ) Жыл бойы(2011ж. 15 шілдесінен бастап 2014ж. 14 шілдесіне дейін ) Пак Ю.Н.,Пак Д.Ю.,

Кафедраның ПОҚ

2.1 ЖШС «Азимут Геология» мен 10 млн. Тенгеге Тентек шахтасының тас көмір қабаттарының метандылығын анықтау үшін ғылыми – зерттеу жұмыстарының кешенін өткізу туралы келісім шарттқа отыру 2012ж.желтоқсаны Боченин Ю. В.
2.2 Мемлекеттік сатып алу бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізу үшін байқауға қатысу :- Қатты пайдалы қазбалардың сапасын геолого-геофизикалық бақылау ;

— Жоғарға техникалық мектептің сапасын және бәсекестігін жоғарлату үшін ғылыми-әдістемелік аспектін қазырғы заманғы сатыларын модернизациялау

Жыл бойыЖыл бойы Пономарева М.В.,Портнов В.С.,

Пак Д.Ю.

Пак Ю.Н.

3. Ғылыми және ғылыми-педегогикалық кадрларды дайындау
Тоғыз магистрлік диссертация дайындау :Золотухин С.В., Шевалье К.Е., Сарсембаева А.Ж., Ермек Е.Е., Жаксылыков А.С., Умбетова А.Т., Тулеков А.А., Карабалинова Ф.Б., Голик А.В., Шихов Д., Никитина А., Макажанов Т., Хамитов Е., Юсупова Г. Жыл бойы Портнов В.С.,Пак Ю.Н.,

Пономарева М.В.,

Пак Д.Ю.,

Боченин Ю.В.

4. ҒЗЖ нәтижелерін басып шығару
4.1Ғылыми басылымдарда 14 мақала басып шығару Жыл бойы Кафедраның ПОҚ
4.2 Ғылыми-тәжірибелік конференцияларға қатысу: 20 баяндама Жыл бойы Кафедраның ПОҚ,магистранттар

студенттер

5. Өнертабыс қызмет
Патент алу үшін 2 мәлімдеме тапсыру:1) Мұнай-газ ұңғымалардағы флюид қүрамын анықтау тәсілі;

2) Қатты жанармай сапасын геофизикалық бақылау

2013ж.Сәуір

2013ж.

мамыры

Боченин Ю.В.,Романов А.А.

(АО «Казпром

геофизика»),

Голик А.В.

(ГРМ-10),

Пак Ю.Н.,

Пак Д.Ю.,

Пономарева М.В.

6. Халық аралық қызмет
6.1  5В070600 «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» 2,3 траектория — пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау (мұнай, кен) және 6М074700 «Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау» шет ел университеті Томск политехникалық университеті мен қарым қатынас тұрғызу. Жыл бойы Пономарева М.В.,Кафедраның ПОҚ
6.2 Грант алу үшін халық аралық байқауларға қатысу Жыл бойы Кафедраның ПОҚ
6.3 Шет ел ғылымдары мен мастер-класс қөткізу. Жыл бойы Пономарева М.В.
7. Студенттер мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жасау по плану НИРС Кафедраның ПОҚ
8. ЖШС «Центргеоланалит» (КУ) «Минералды шикізатты кешенді аналитикалық зерттеу» тақырыбы бойынша ҒЗЖ орындау үшін бірлескен жоба дайындау. Жыл бойы Кафедраның ПОҚ,магистранттар

 

Жоспар «Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлаудың геофизикалық әдістері» кафедрасының 2012-2013 оқу жылына студенттердің және магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмыстары

Шаралар Орындалу мерзімі Жауапты жетекші
1 Үйірмені ұйымдастыру
1.1 ҰГӘЗ нәтижелерін түсіндіру қыркүйек 2012 Пономарева М.В.
1.2 Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлауда барлау геофизика әдістерін мүмкіндіктерін зерттеу қыркүйек 2012 Парафилова Р.У.
1.3 Ядеролық геофизика қыркүйек 2012 Пак Д.Ю.
1.4 Геофизикалық құралдар қыркүйек 2012 Боченин Ю.В.
2 Студенттердің және магистранттардың кафедраның ҒЗЖ катысу Жыл бойы ППС кафедры
3 СҒЗЖ нәтижелерін басып шығару  (мақалалар , баяндамалар )
3.1 14 мақаланы басып шығаруға дайындау Жыл бойы ППС кафедры,магистранттар,

студенттер

3.2 20мақаланы басып шығаруға дайындау Жыл бойы Кафедра ПОҚ,магистранттар,

студенттер

4 Ғылыми тақырыб бойынша 10 курстық жұмыс жасау Жыл бойы Пономарева М.В.
5 Ғылыми тақырыб бойынша дипломдық жұмыстар  – 8 диплом Мамыр-маусым 2013ж. Пономарева М.В.
6 СҒЗЖ байқауына қатысу
6.1 ҚР ҒБМ республикалық байқауға қатысуға дайындық  – 9 жұмыс Жыл бойы Кафедра ПОҚ,магистранттар,

студенттар

7 Байқауларды ұйымдастырып өткізу
7.1 Үздік курстық жобаға байқау өткізу Жыл бойы Токушева Ж.Т.
7.2 Үздік студенттік зертханалық жұмысқа  байқау өткізу Жыл бойы Тунгышбаева А.Т.
7.3 Үздік дипломдық жұмысқа байқау өткізу мамыр-маусым 2013ж Пак Д.Ю.
8 Әр түрлі кезенгі ғылыми конференцияларға қатысу
8.1  КарМТУ конференциялар Жыл бойы Кафедра ПОҚ, магистранттар, студенттер
8.2 Халық аралық шет ел конференциялар Жыл бойы Кафедра ПОҚ, магистранттар, студенттер
Без рубрики