Металлургиялық процесстер теориясының физика-химиялық аспектілері


Исағұлов А.З. Металлургиялық процесстер теориясының физика-химиялық аспектілері: Монография / А.З. Исағұлов, Т. Сүлейменов, Г.С. Шаихова; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2011. – 150 б. ISBN 978-601-296-029-7.

Бұл монографии жартылай өткізгіштердің балқымаларының құрылымын есептік маетриалтану әдістерімен металл балқымаларының кластерлік табиғатын металлургиялық үрдістердергі ағымдылығымен химиялық белсенділігін негіздеуге арналған. Сонымен бірге монографияда металдар қасиеттерін зерттеу саласында аса дәл нәтижелерді беретін жаңа модельді математикалық зерттеу нәтижелерін ұсынған. Бұл өз кезегінде, математикалық модельді, физикалық түсініктерді, кванттық механика әсерін нақты металлургиялық проблеммаларды шешуге жұмылдыратын, таңдалған ғылыми әдістер келтірілген. Монография экономикалық және техникалық мамандықтарының студенттерәне арналған.

Без рубрики