Оқу процесі


МАМАНДЫҚТЫҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


 

2016-2017 оқу жылының күзгі семестріне арналған оқытушылардың  КЕҢЕС БЕРУ ГРАФИГІ  

Оқытушының аты-жөні апта күні уақыты Аудитория
Айжамбаева С.Ж. дүйсенбі 14:00-16:00 Кафедра
Намазбаев Т.С. дүйсенбі 09:00-12:00 Кафедра
Муравлев В.К. бейсенбі 17:00-17:50 Кафедра
Кашкимбеков Т.Д.  жұма 17:00-17:50 Кафедра
Есенбаев С.Х. дүйсенбі 09:00-12:00 Кафедра
Искаков М.Б.  жұма 13:10-14:55 Кафедра
Алькина А.Д. бейсенбі 11:00-12:40 Кафедра
Какимова К.Ш. дүйсенбі 17:00-17:50 Кафедра
Капжаппарова Д.У. дүйсенбі 15:05-16:55 Кафедра
Белик М.Н. сейсенбі 15:05-17:00 Кафедра
Юрченко В.В. сенбі 11:00-15:00 Кафедра

 


 2016-2017 оқу жылының күзгi семестрiне курстық жұмыстар және жобалардың қорғауын өткiзу  графигі

Пәні  Топ Комиссияның құрамы Қорғаудың күні
Сандық және зияткерлік өлшеуіш құрылғылар (КЖ) ФИТ-15-1с Есенбаев С.Х,                     Белик М.Н., Юрченко В.В.  7.12.16 — 12.12.16
Ақпараттық-өлшеуіш желілер және жүйелер (КЖо) ПС-14-1с Искаков М.Б.,                 Белик М.Н., Какимова К.Ш. 7.12.16 — 12.12.16
Ақпараттық-өлшеуіш желілілер және жүйелер (КЖо) ПС-14-2с Искаков М.Б.,  Капжаппарова Д.У., Айжамбаева С.Ж. 7.12.16 — 12.12.16
МП бағдарламалау (КЖо) ПС-14-1с Искаков М.Б., Юрченко В.В., Какимова К.Ш. 7.12.16 — 12.12.16
МП бағдарламалау (КЖо) ПС-14-2с Искаков М.Б., Айжамбаева С.Ж., Белик М.Н. 7.12.16 — 12.12.16
АӨТ бағдарламалық қамтамасыз ету (КЖ) ПС-13-1 Искаков М.Б.,               Алькина А.Д., Аймагамбетова Р.Ж. 7.12.16 — 12.12.16
Ақпараттық өлшеуіш желілер мен жүйелер  (КЖо) ПС-13-1 АйжамбаеваС.Ж.,           Юрченко В.В., Капжаппарова Д.У. 7.12.16 — 12.12.16
Қолданбалы метрология (КЖо) ПС-13-2 Алькина А.Д., Аймагамбетова Р.Ж., Искаков М.Б. 7.12.16 — 12.12.16
Электроника негіздері (КЖо) ФИТ-15-1 Какимова К.Ш.,               Есенбаев С.Х. 7.12.16 — 12.12.16
Сынау жабдықтары және сынауды автоматтандыру (КЖ) ПС-14-1 Какимова К.Ш.,         Алькина А.Д.,       Капжаппарова Д.У. 7.12.16 — 12.12.16
Технологиялық үрдістерді өлшеуді автоматтандыру (КЖо) ПС-14-1с Какимова К.Ш.,         Юрченко В.В. 7.12.16 — 12.12.16
Өлшеу сигналдарын түрлендіру (КЖо) ФИТ-15-1c Капжаппарова Д.У.. Айжамбаева С.Ж.,         Юрченко В.В. 7.12.16 — 12.12.16
Өлшеу сигналдарын тұүрлендіру (КЖо) ПС-14-1 Капжаппарова Д.У., Есенбаев С.Х.,               Белик М.Н. 7.12.16 — 12.12.16
Сандық және зияткерлік өлшеу құрылғылары (КЖ) ФИТ-15-2c Белик М.Н.,         Капжаппарова Д.У., Айжамбаева С.Ж. 7.12.16 — 12.12.16
Автоматика негіздері (КЖ) ПС-14-2 Белик М.Н.,         Капжаппарова Д.У., Есенбаев С.Х. 7.12.16 — 12.12.16
Электроника негіздері (КЖо) ФИТ-15-2 Белик М.Н.,              Юрченко В.В. 7.12.16 — 12.12.16
Өлшеу сигналдарын түрлендіру (КЖо) ФИТ-15-2с Юрченко В.В., Капжаппарова Д.У., Айжамбаева С.Ж. 7.12.16 — 12.12.16
Өлшеу сигналдарын түрлендіру (КЖо) ПС-14-2 Юрченко В.В.,         Айжамбаева С.Ж.,             Белик М.Н. 7.12.16 — 12.12.16
Технологиялық процесстерді өлшеуді автоматтандыру (КЖо) ПС-14-2с Юрченко В.В.,                   Какимова К.Ш.,             Белик М.Н. 7.12.16 — 12.12.16
Сынау жабдықтары және сынауды автоматтандыру (КЖ) ПС-13-2 Юрченко В.В.,                   Алькина А.Д., Аймагамбетова Р.Ж. 7.12.16 — 12.12.16

 


 

Күндізгі оқу түріндегі студенттер және аралық оқыту технологиясы бойынша білім алушылар үшін аралық бақылауды жүргізу және оның нәтижесін енгізу мерзімі (2016-2017 ж.ж)

КҮЗГІ СЕМЕСТР

Аралық бақылау № Аттестаттау кезеңі ҚарМТУ ААЖ деректер базасына бағаларды ендіру мерзімі
Ι 01.09.16 ж. – 19.10.16 ж. 19.10.16 ж. – 22.10.16 ж.
ΙΙ 20.10.16 ж. – 07.12.16 ж. 07.12.16 ж. – 10.12.16 ж.

 Оқу үшін кафедрада келесі материалдық базалары бар:

«Материалтану» зертханасы

«Өлшеу аспаптарының механизмдері» зертханасы

«Өлшеу әдістері мен қүрылғылар» зертханасы

ӨТжПЖ кафедрасының дәрістік аудиториясы

ӨТжПЖ кафедрасының компьютерлік классы

 


«Приборолар жасау» мамандығы бойынша ОПОӘК тізімі

 

Пәні Жауапты
1 Ақпарат алудың физикалық негіздері Есенбаев С.Х.
2 Материалтану Капжаппарова Д.У.
3 Электроника негіздері Какимова К.Ш. Муравлев В.К.
4 Бағдарламалау және компьютерлік технологиялар Айжамбаева С.Ж.,Какимова К.Ш.
5 Стандартау метрология және сертификация Алькина А.Д.
6 Автоматика негіздері Кашкимбеков Т.Д.,   Какимова К.Ш.
7 Информатиканың, метрологияның және өлшеудің математикалық негіздері Айжамбаева С.Ж., Муравлев В.К.
8 Электрондық АӨТ құралдары Белик М.Н., Кащкимбеков Т.Д.
9 Ақпараттық-өлшеу технологияларының негіздері Капжаппарова Д.У.
10 Аналогтық өлшеуіш құрылғылар Белик М.Н., Какимова К.Ш.
11 Квалиметрия және өзара алмасымдылық негіздері Айжамбаева С.Ж.
12 Өлшеуіш сигналдарды түрлендіру Юрченко В.В., Капжаппарова Д.У.
13 Өлшеу аспаптарының механизмдерін конструкциялау Айжамбаева С.Ж.
14 Эталондық базалар мен құралдар Намазбаев Т.С.
15 Цифрлық және зияткерлік өлшеуіш құрылғылар Белик М.Н., Какимова К.Ш.
16 Аналогтық және цифрлық өлшеуіш құрылғылар Белик М.Н., Какимова К.Ш.
17 Ақпараттық-өлшеуіш желілер және ТӨ Искаков М.Б.
18 Өлшеу процестеріндегі анықталмағандық теориясы Алькина А.Д.
19 Автоматтандырылған деректер базалары және сараптық жүйелер Алькина А.Д., Айжамбаева С.Ж.
20 Приборлар және зерттеу әдістері Юрченко В.В., Какимова К.Ш.
21 Ақпараттық-өлшеуіш жүйелер мен кешендер Сергеев В.Я., Какимова К.Ш.
22 Шешімдерді оңтайландыру және қабылдау Айжамбаева С.Ж.
23 АӨТ микропроцессорлық және жүйелік жабдықтары Юрченко В.В.,
24 Қолданбалы метрология Алькина А.Д.
25 Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету және техникалық реттеу Алькина А.Д.
26 Технологиялық процестерді өлшеуді автоматтандыру Юрченко В.В., Какимова К.Ш.
27 Прецизионды ӨҚ метрологялық сынау Капжаппарова Д.У.
28 Ақпаратты-өлшеу процесстері программалық қамтамасыз ету Алькина А.Д.
29 Сынау жабдықтары және сынауды автоматтандыру пәні бойынша Юрченко В.В., Какимова К.Ш.
30 Стардарттарды дайындау технологиясы және НТҚ Алькина А.Д.
31 Метрология Алькина А.Д.
32 Өлшеу, бақылау және сынау әдістері мен құралдары Юрченко В.В., Какимова К.Ш.
33 Өлшеу және бақылау әдістері мен құралдары 2 Юрченко В.В.
Без рубрики