Кафедрада студенттерге келесі оқу пәндері бойынша білім береді: әлеуметтік-саяси модуль (саясаттану, әлеуметтану, психология, мәдениеттану); философия; құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері модулі; ғылым және тарихы философиясы; жоғары мектеп педагогикасы; басқару психологиясы және техникалық пәндерді оқыту әдістемесі. Бұл пәндер оқу жоспарының жалпы пәндер цикліне кіреді. Мамандықтар бойынша оқу жоспарларымен студенттерді мамандықтар бойынша оқытуды жүзеге асыратын аяқтаушы кафедраларда танысуға болады.

Без рубрики